De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Schulddienstverlening & HBO jongeren

Schulddienstverlening & HBO jongeren

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek is geschreven tijdens de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Het onderzoek is gemaakt in opdracht van de Gemeente Zwolle, afdeling Schulddienstverlening en Saxion Hogescholen.
 
Het onderzoek gaat over wat de reden is dat jongeren tussen 18 en 27 jaar weinig gebruik maken van schulddienstverlening van de Gemeente Zwolle en hoe de Gemeente Zwolle deze jongeren het beste kan bereiken.
 
De aanleiding om het onderzoek uit te voeren is dat er steeds meer mensen financiële problemen hebben waardoor het aantal aanvragen om schulddienstverlening oplopen. Ook het aantal jongeren met financiële problemen stijgt. Toch blijkt dit niet uit de cijfers van de Gemeente Zwolle. De Gemeente Zwolle wil daarom weten hoe het komt dat er bij de Gemeente Zwolle niet veel jongeren zich melden voor schuldhulpverlening, ondanks dat de financiële problemen onder jongeren oplopen. Daarnaast wil de Gemeente Zwolle weten hoe ze de jongeren het beste kan bereiken. Het doel is om de jongeren beter te kunnen bereiken en te proberen jongeren in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen helpen, om zo financiële problemen te voorkomen.
 
Om het onderzoek uit te voeren is er gebruik gemaakt van verschillende methodes. Zo is er vooraf een literatuuronderzoek uitgevoerd en is er gebruik gemaakt van een kwantitatief en een kwalitatief onderzoek. Er is een enquête gehouden onder HBO studenten in Zwolle en er zijn interviews gehouden met meerdere gemeentes.
 
Uit het onderzoek blijkt dat 67,8% van de respondenten nog nooit gehoord heeft van schuldhulpverlening binnen hun gemeente. Dit is behoorlijk veel en hieruit blijkt dus dat niet alle jongeren van het bestaan weten van schuldhulpverlening. Meer dan de helft van de respondenten, 60,1% zou als eerste hulp zoeken bij hun ouders wanneer ze te maken hebben met financiële problemen. Het is dus van belang dat ook ouders op de hoogte zijn van het bestaan van schuldhulpverlening.
 
De respondenten geven aan dat de Gemeente Zwolle hen kan bereiken door gebruik te maken van social media en door duidelijke informatie te geven op internet. Daarnaast geven ze aan behoefte te hebben aan voorlichtingavonden of voorlichtingen op school.
Studenten die financiële problemen hebben, of in een situatie komen waarin sprake is van financiële problemen, geven aan gebruik dat ze wel gebruik willen maken van een spreekuur als de school dit aanbiedt. Echter geeft de meerderheid er ook bij aan, hier alleen gebruik van te maken wanneer ze dit zelf ook daadwerkelijk nodig hebben.
 
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek zijn er een aantal aanbevelingen gegeven aan de Gemeente Zwolle. Zo wordt de Gemeente Zwolle aanbevolen om goede voorlichting te geven aan jongeren, maar ook aan hun ouders. Ook wordt aanbevolen om een spreekuur te organiseren op onderwijsinstellingen om zo de jongeren in een vroeg stadium te helpen. De Gemeente Zwolle wordt geadviseerd meer gebruik te maken van social media om de jongeren in beeld te krijgen en in beeld te houden.
 
 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
Datum2013-11-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk