De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hechting en speltherapie

Een kwalitatief onderzoek naar de relatie tussen hechting en speltherapievormen gericht op de opvoeder en het kind vanuit RHV praktijk voor Speltherapie en Opvoedingsondersteuning

Hechting en speltherapie

Een kwalitatief onderzoek naar de relatie tussen hechting en speltherapievormen gericht op de opvoeder en het kind vanuit RHV praktijk voor Speltherapie en Opvoedingsondersteuning

Samenvatting

Er zijn veel verschillende vormen van speltherapie. In dit onderzoek wordt uitsluitend gekeken naar speltherapievormen die gericht zijn op de hechting tussen de opvoeder en het kind. Dit zijn de individuele speltherapie en de Theraplay. Om er achter te komen welke van deze twee speltherapievormen een grotere meerwaarde heeft voor de opvoeders waarvan de kinderen individuele speltherapie of Theraplay volgen, zijn de volgende doelstelling en onderzoeksvraag geformuleerd: Doelstelling: ‘Inzicht krijgen in de vorderingen van de hechting tussen opvoeder en kind door middel van het inzetten van Theraplay of individuele speltherapie bij RHV Spel in Oldenzaal’. Onderzoeksvraag: Welke veranderingen in de hechting tussen opvoeder en kind zien opvoeders waarvan het kind Theraplay en/of individuele speltherapie volgen of hebben gevolgd bij RHV Spel in Oldenzaal? Om deze vragen te kunnen beantwoorden heeft er een kwalitatief onderzoek plaatsgevonden. De methode van dataverzameling die is gebruikt in dit onderzoek zijn face to face interviews met behulp van een half gestructureerde vragenlijst. Er zijn twaalf interviews afgenomen met opvoeders en er is één interview afgenomen met een gedragswetenschapper.
Er kan geconcludeerd worden dat zowel individuele speltherapie als Theraplay invloed hebben op de verandering in de hechting tussen opvoeder en het kind. Gemiddeld gekeken scoort de Theraplay beter, maar dit is echter afhankelijk van het gezin en de situatie daaromheen. Daarnaast blijkt uit de theorie dat wanneer de opvoeders betrokken zijn bij de behandeling of er zelfs een actieve rol in spelen door training van de speltherapeut, het de kans op succes vergroot.
Daarnaast zijn er in dit onderzoek aanbevelingen gedaan voor RHV Spel, deze richtten zich voornamelijk op de uitspraken van ouders. Zij gaven aan dat ze meer oudergesprekken en/of begeleiding wilden hebben en een concretere verslaglegging. Wel vonden ouders het erg prettig dat ze het gevoel kregen dat zij en hun kind gehoord worden binnen RHV Spel.

Toon meer
OrganisatieSaxion
Datum2017-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk