De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe pijnlijk is dementie?

Een kwantitatief onderzoek naar de meerwaarde die het gebruik van een pijnscore instrument heeft bij het signaleren van pijn in de psycho-geriatrische verpleeghuiszorg binnen Carintreggeland

Hoe pijnlijk is dementie?

Een kwantitatief onderzoek naar de meerwaarde die het gebruik van een pijnscore instrument heeft bij het signaleren van pijn in de psycho-geriatrische verpleeghuiszorg binnen Carintreggeland

Samenvatting

Samenvatting
Achtergrond: Verschillende wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat ongeveer 50% van de mensen met dementie pijn heeft. Bij cliënten met dementie is door de cognitieve beperkingen en de verschillende uitingsvormen van pijn het signaleren van pijn heel moeilijk en deze wordt dan ook vaak niet herkend. Het onderbehandelen van pijn kan echter grote gevolgen hebben. Binnen het verpleeghuis van zorginstelling Carintreggeland bestaat vrees voor die ondersignalering. Het PACSLAC-D pijnscore instrument is een goed instrument om pijn te meten, maar wordt op dit moment nog niet bij Carintreggeland toegepast. In dit onderzoek wordt onderzocht of er met dit instrument vaker pijn wordt gesignaleerd dan wordt vermeld in het cliëntendossier en of dit instrument kan helpen bij de signalering van pijn en zo ondersignalering voorkomen kan worden. 
Onderzoeksvraag: In welke mate komen de PACSLAC-D pijnscore en de gesignaleerde pijn volgens het cliëntendossier overeen bij cliënten met een dementiesyndroom binnen de verpleeghuizen van Carintreggeland? 
Methode: Het onderzoek is een kwantitatief cross-sectioneel observationeel onderzoek. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in vier verpleeghuizen van Carintreggeland op veertien psychogeriatrische verpleeghuisafdelingen. Tijdens de ochtendzorg is de cliënt eenmalig geobserveerd waarbij het PACSLAC-D pijnscore instrument is ingevuld waaruit een score komt. Deze indicatieve score die kan duiden op pijn is vergeleken met de gerapporteerde pijn in het cliëntendossier. Hierbij is gekeken in hoeverre het type dementie, de communicatie, mobiliteit, comorbiditeit en pijnmedicatie van invloed zijn op het verschil tussen de PACSLAC-D pijnscore en de pijnrapportage in het cliëntendossier. 
Resultaten: In totaal hebben 70 cliënten deelgenomen. In 83% van de gevallen kwam de pijnscore van het PACSLAC-D pijnscore instrument overeen met de rapportage in het cliëntendossier. Bij 55 cliënten (79%) werd er via beide methoden geen pijn gemeten. Bij vijf (7%) cliënten was de PACSLAC-D pijnscore indicatief voor pijn, terwijl hierover niet werd gerapporteerd in het cliëntendossier. Bij zeven cliënten (10%) werd er juist pijn gerapporteerd in het cliëntendossier en werd er geen PACSLAC-D pijnscore gemeten. Er kon geen verband worden  gelegd tussen het type dementie, de communicatie, mobiliteit, comorbiditeit en pijnmedicatie. 
Discussie en conclusie: In de situaties waarin beide methoden niet overeenkomen kan dit veroorzaakt worden door probleemgedrag ten gevolge van dementie die ten onrechte door het PACSLAC-D pijnscore instrument als pijn wordt gescoord. Daarentegen scoort het instrument mogelijk terecht geen pijn indien er sprake is van kortdurende pijnklachten. Het standaard gebruik van het PACSLAC-D score instrument om het signaleren van pijn tijdig te signaleren heeft bij dementerende ouderen binnen Carintreggeland weinig meerwaarde.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingAdvanced Nursing Practice
Datum2017-07-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk