De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afstudeeronderzoek terugverdientijd energetische verduurzamingsmaatregelen

Overzicht Indicatie terugverdientijd energetische verduurzamingsmaatregelen

Afstudeeronderzoek terugverdientijd energetische verduurzamingsmaatregelen

Overzicht Indicatie terugverdientijd energetische verduurzamingsmaatregelen

Samenvatting

Dit onderzoek geeft inzicht in de indicatie van de terugverdientijd van energetische verduurzamingsmaatregelen. Gedefinieerd door de probleemstelling:“In hoeverre kan voor duurzaamheidsadviseurs een lijst worden opgesteld met energetische verduurzamingsmaatregelen ten behoeve van bestaande grondgebonden koopwoningen om een indicatie van de terugverdientijd per energetische verduurzamingsmaatregel inzichtelijk te maken?”
De probleemstelling wordt beantwoord door een viertal deelvragen. De eerste drie deelvragen geven inzicht in het theoretisch kader. De vierde en laatste deelvraag geeft inzicht in de praktijkgegevens door middel van kwalitatieve half gestructureerde interviews.
Om verder inzicht te geven in het onderzoek wordt het probleem geschetst met de daaraan gekoppelde doelstelling. Vervolgens zal beschreven worden hoe het onderzoek vorm heeft gekregen. Tot slot zullen de aanbevelingen kort beschreven worden.
Het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad is voor gemeenten belangrijk geworden omdat in 2050 alle gebouwen energieneutraal moeten zijn. Om deze doelstellingen te halen moet meer ingezet worden op de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Aan Dichtbij Duurzaam de taak om een zojuist mogelijk advies te geven over de te nemen stappen voor het verduurzamen van een woning. Hierin ziet Dichtbij Duurzaam het probleem dat de consument moet verduurzamen maar niet weet hoe. Hierdoor vragen consumenten allerlei offertes aan en gaan vervolgens vergelijken. Dit heeft tot gevolg dat Dichtbij Duurzaam vaak op maat gemaakte offertes moet maken waarvan veel uiteindelijk niet doorgaat. Dichtbij Duurzaam wil daarom beter inzicht aan de voorkant van het proces om zo te kunnen aftasten of de consument wel of niet daadwerkelijk geïnteresseerd is in een verduurzamingsmaatregelen.
Het onderzoek zal zich daarom spitsen op het beter adviseren van de consument aan de voorkant van het proces door middel van een beter inzicht te geven in de kosten, besparingen, subsidies en daarmee een indicatie van de terugverdientijd. Dit met als onderliggend doel het verminderen van het maken van op maat gemaakte offertes. Om de consument beter te kunnen adviseren en daarmee de conversie ratio te verhogen wordt een beroepsproduct opgesteld. Het beroepsproduct uit zich in een lijst waarin schematisch de energetische verduurzamingsmaatregelen met onderliggende producten zijn weergegeven met als doel het inzichtelijk maken van een indicatie van de terugverdientijd. Per product zijn de bijbehorende kosten, besparingen en subsidies opgenomen. Vervolgens kan aan de hand van de genoemde aspecten een indicatie van de terugverdientijd worden gegeven. Echter bleek gedurende het onderzoek dat een eenduidige indicatie van de terugverdientijd niet kan worden weergegeven. Vandaar dat gekozen is om de berekeningswijze weer te geven en vervolgens de inputgegevens hiervoor te toetsen. Door de inputgegevens te toetsen en daarmee kloppend te maken kan voor elke type woning een indicatie van de terugverdientijd worden berekend.
Voordat de energetische verduurzamingsmaatregelen onderzocht konden worden is eerst in kaart gebracht wat verstaan wordt onder een duurzaamheidsadviseur. Dit is gedaan met als doel het inzichtelijk maken waar de lijst zich bevindt in het proces van een duurzaamheidsadviseur. Vervolgens is afgebakend voor welke type woningen de lijst kan worden gebruikt. Vanuit die basis is onderzocht wat verstaan wordt onder energetische verduurzaming en welke energetische verduurzamingsmaatregelen bestaan. Vervolgens zijn de kosten, besparingen en subsidies inzichtelijk gemaakt per energetische verduurzamingsmaatregel. Tot slot is de berekeningswijze gegeven om tot een indicatie van de terugverdientijd te komen. De gegevens zijn schematisch weergegeven in een lijst en daarmee is het theoretisch kader afgesloten.
Om het onderzoek betrouwbaarder te

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingVastgoed en Makelaardij
Datum2020-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk