De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afstuderen Brandweer Hengelo (S7R-99Q95)

Afstuderen Brandweer Hengelo (S7R-99Q95)

Samenvatting

Dit rapport is geschreven in het kader van het internationale onderwerp ‘Community Safety’. Op nationaal niveau is dit vertaald in de term ‘(brand) veilig leven. (Brand) veilig leven is erop gericht om de zelfredzaamheid en het brandveiligheidbewustzijn te bevorderen in de samenleving. Er zijn in Nederland al enkele gemeenten die (brand) veilig leven hebben geïmplementeerd in de huidige bedrijfsvoering. Amersfoort, Amsterdam, Enschede, Nijmegen en Den Haag zijn hier goede voorbeelden van.
Vanuit de psychologie met betrekking tot de zelfredzaamheid, kan gezegd worden dat de bewustwording en gevaarsperceptie laag is bij brand. Mensen reageren niet of heel traag op signalen van een naderende calamiteit en onderschatten het gevaar van een brandontwikkeling. Rolverwachting en niet op de hoogte zijn van de vuur en rook ontwikkelingen zijn hier de grootste oorzaken van.
Om een brand te overleven zijn er twee reacties te onderkennen; automatisch verlopende reacties en bedachte reacties. Automatisch verlopende reacties zijn de natuurlijke reacties van de mens, terwijl bedachte reacties meer in de richting van scenario denken komt.
Mens-, brand- en gebouwkenmerken zijn van invloed op de zelfredzaamheid van de mens. Alleen de menskenmerken hebben betrekking op de bepaling van de activiteiten in het kader van (brand) veilig leven. Deze menskenmerken zijn te onderscheiden in; persoonskenmerken, sociale kenmerken en situatiekenmerken.
De meest voorkomende activiteiten vanuit de benaderde gemeenten zijn;
1. V Voorlichting scholen;
2. B Brandveiligheidschecks woningen;
3. Ontruimingsoefeningen op verzoek (bedrijven en instellingen).
Uit het risicoprofiel is naar voren gekomen dat de wijken ‘Hengelose Es’ en ‘Wilderinkshoek’ het risicovolst zijn binnen de gemeente. De activiteiten in het kader van (brand) veilig leven zullen gericht moeten worden op de bewoners van deze wijken. Als de binnenbranden worden vergeleken met de woningtype in relatie tot de woningvoorraad kan gezegd worden dat de kans op een binnenbrand het hoogst is bij etagewoningen. Etagewoningen zijn dus aandachtpunten voor brandveiligheid.
Naast de risicovolste wijken, zijn er bedrijven en instellingen geselecteerd voor de doelgroep van de activiteiten. Het betreft instellingen met minder zelfredzame personen en bedrijven met een grote opslag van brandgevaarlijke stoffen.
Er zijn in de beleving van de bewoners een tweetal activiteiten in het kader van (brand) veilig leven die aansluiten op de doelgroep in het verzorginsgebied van de brandweer Hengelo - Borne. Hieronder worden de twee activiteiten beschreven:
1. Voorlichting op scholen, hier ligt de nadruk op de brandveiligheidbewustwording bij de basisscholieren. Tijdens deze activiteit zal de nadruk worden gelegd op de Kolb
leerfase ‘ Abstracte begripsvorming’. Deze leerfase sluit volgens het brandweerpersoneel
en de bewoners aan op de doelgroep. Het doel van deze activiteit is het positief
beïnvloeden van de persoonkenmerken ‘kennis en ervaring’.
2. Brandveiligheidschecks en rookmelders plaatsen, hier ligt de nadruk op het bewust
maken van de brandrisico’s. Daarnaast zal de ontdekkingstijd van brand bij de burgers
in Hengelo positief beïnvloed worden, door de rookmelders. Tijdens deze activiteit zal de
nadruk worden gelegd op de Kolb leerfase ‘actief experimenteren’.
Naast de activiteiten die gericht zijn op de burgers in het verzorginsgebied van de brandweer Hengelo - Borne, is er een activiteit in het kader van (brand) veilig leven, die aansluit op de bedrijven en instellingen in het verzorgingsgebied. Hieronder wordt deze activiteit beschreven:
1. Ontruimingsoefening in samenwerking met de brandweer, uit interviews met
geselecteerde bedrijven en instellingen is gebleken dat veel organisaties ontevreden
waren over de bekendheid met het ontruimingsplan. Om dit te verbeteren vond het
merendeel van de geïnterviewde organisaties ‘ontruimingsoefening’ de beste activiteit
om dit te verbeteren. De Kolb leerfase ‘actief experimenteren’, die de voorkeur krijgt
van de geïnterviewden organisaties, zal benadrukt worden tijdens deze activiteit. Uit een
na meting is naar voren dat deze activiteiten een positief effect heeft op de
zelfredzaamheid van het personeel.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Bestuur & Recht
PartnersBrandweer te Hengelo
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk