De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Autismespectrumstoornis en zelfregulatie

Een onderzoek naar het effect van een groepstraining bij ITvitae op de zelfregulatie van studenten met een autismespectrumstoornis

Open access

Autismespectrumstoornis en zelfregulatie

Een onderzoek naar het effect van een groepstraining bij ITvitae op de zelfregulatie van studenten met een autismespectrumstoornis

Open access

Samenvatting

Courchesne (1995) heeft gesuggereerd dat personen met autisme tekortkomingen vertonen in de zelfregulatie. Studenten van ITvitae met een autismespectrumstoornis (ASS) vertonen tekortkomingen in het goed afstemmen op anderen (sociale interactie), zelfregulatie en ze ervaren moeilijkheden in de prikkelverwerking. Om de studenten beter te begeleiden naar werk is er een groepstraining over studievaardigheden gegeven aan de studenten. Om erachter te komen of deze groepstraining effect had op de zelfregulatie van de studenten met ASS was er een effectonderzoek opgezet. Dit gebeurde met twee vragenlijsten, de SRS-SRL en de BIP. Van de BIP is enkel het construct emotionele stabiliteit gebruikt. Het doel van het onderzoek was inzicht geven in het effect van een groepstraining over studievaardigheden op de zelfregulatie bij studenten van ITvitae met een diagnose ASS. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek werd er een advies gegeven aan de opdrachtgever. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek zal de opdrachtgever beslissen of de groepstraining geïntegreerd wordt in het onderwijsaanbod. Hiervoor was de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Wat is het effect van de groepstraining over studievaardigheden bij ITvitae op de zelfregulatie van studenten met een autismespectrumstoornis (ASS)?
Uit de resultaten blijkt dat bij deelvraag 1, 2 en 3 geen significant verschil is gevonden, dat betekent dat de resultaten berusten op toeval. Enkel bij deelvraag 1 op het construct self-efficacy was een significant verschil opgetreden, wat betekent dat het verschil niet aan toeval is toe te schrijven en dus betekenisvol is. De conclusie die hieruit getrokken kon worden is dat de groepstraining geen effect heeft op de zelfregulatie van studenten van ITvitae met ASS. Een kanttekening die hierbij geplaatst was, is dat de respons van het onderzoek erg laag was (n=4). Het advies aan de opdrachtgever was om de groepstraining nog niet te integreren in het onderwijsaanbod maar eerst een vervolgonderzoek uit te voeren. Hierin kan de TP-professional een rol in spelen. 

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2020-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk