De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Optimalisatie van het AVD update proces

Open access

Optimalisatie van het AVD update proces

Open access

Samenvatting

Een aantal klanten van Exite maakt gebruik van Azure Virtual Desktop (AVD). Nadat deze omgevingen zijn gebouwd dienen deze ook regelmatig geüpdatet te worden zodat ze voorzien kunnen worden van Windows updates. Echter, het updaten van de AVD omgevingen van klanten verloopt momenteel binnen Exite niet altijd goed doordat het huidige update proces veel handmatige handelingen bevat waardoor het wordt gezien als tijdrovend en hinderlijk door de medewerkers die verantwoording hebben over het updaten van een AVD omgeving. Hierdoor hebben veel klanten een inconsistente AVD omgeving waarin niet alle werkplekken gelijk zijn aan elkaar en dus ook niet elke werkplek voorzien is van Windows updates. Met de overname van Interstellar zal het aantal klanten van Exite in de toekomst groeien en om dit probleem bij nieuwe klanten te voorkomen is er onderzoek gedaan naar de vraag “Hoe kan Exite het proces van het updaten van AVD omgevingen zo goed mogelijk optimaliseren?” 
Gedurende de afstudeerperiode is gebleken dat er ten eerste een betere manier gevonden dient te worden voor het bouwen en updaten van een AVD image, want ook dat gebeurt momenteel handmatig. Hiervoor zijn de opties HashiCorp Packer en Azure Image Builder overwogen. Daarnaast was er ook behoefte aan een update strategie om het updaten zo goed mogelijk te laten verlopen, zowel voor het updaten van de AVD omgeving van een enkele klant als de AVD omgevingen van meerdere klanten. De update strategieën die onderzocht zijn waren de Blue/Green Deployment, Canary Deployment en Rolling Deployment.  
Uit het onderzoek zijn er meerdere resultaten voortgekomen. Allereerst wordt Packer als de geschikte tool gezien voor het bouwen en updaten van de AVD image, omdat deze tool dit proces volledig automatiseert, zeer goede integratie heeft met Azure en ook meer mogelijkheden biedt dan de Azure Image Builder aangezien Packer niet Azure specifiek is. Het kan ook gebruikt worden voor andere Cloud platformen, maar ook voor on-premise omgevingen wat eventueel in de toekomst ten voordele kan zijn voor klanten die gebruikmaken van een legacy applicatie. Tevens kan het nog meer naar eigen wens geconfigureerd worden, omdat er een grote Packer community bestaat die overige Packer gebruikers voorziet van bijvoorbeeld scripts om zo de AVD image nog meer aan te laten sluiten op de behoeften van de klant.
Voor het updaten van de AVD omgeving van een enkele klant is de keuze gevallen op de Blue/Green Deployment, omdat er bij deze update strategie de klant geen hinder ondervindt tijdens het uitvoeren van de updates en daarnaast is er een reserve omgeving aanwezig doordat er bij deze strategie twee aparte identieke AVD omgevingen worden gebouwd waarbij de klant gebruik maakt van de huidige, ofwel ‘blauwe’ omgeving en er in de andere, ofwel ‘groene’ omgeving getest kan worden. Als het testen goed verloopt wordt de klant overgezet naar deze omgeving. Mocht er zich onverhoopt een probleem voordoen, dan kan de klant terug worden gezet naar de ‘blauwe’ omgeving.
Om de AVD omgevingen voor meerdere klanten te updaten is er gekozen voor de Canary Deployment. Hierbij wordt er eerst bij een deel van de klanten de Blue/Green Deployment uitgevoerd. Als dat bij deze klanten na een bepaalde tijd nog steeds goed verloopt worden de AVD omgevingen van de overige klanten ook geüpdatet door middel van de Blue/Green Deployment. Door gebruik te maken van deze update strategie ondervinden klanten weinig hinder tijdens het updaten en is, eventueel in geval van een probleem, de impact van het betreffende probleem kleiner dan wanneer bijvoorbeeld alle klanten hun AVD omgevingen tegelijkertijd geüpdatet zou worden.
Bovenstaande keuzes hebben geresulteerd in het volgende antwoord op de hoofdvraag, namelijk, Exite kan het AVD proces zo goed mogelijk optimaliseren door gebruik te maken van HashiCorp Packer voor het

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHBO-ICT
Datum2024-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk