De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afstudeerscriptie Erik Driessen | Als ik het jou vraag?

Pilot voor interactieve verhalen

Open access

Afstudeerscriptie Erik Driessen | Als ik het jou vraag?

Pilot voor interactieve verhalen

Open access

Samenvatting

Deze scriptie is geschreven door Erik Driessen tijdens zijn stageperiode bij Mediavisie te Deventer. Voor Dichterbij een bedrijf in de verstandelijk beperkten zorg is een pilot gemaakt voor een serie interactieve video’s. Het probleem waar dit onderzoek op is gebaseerd is dat Dichterbij geen beschikking heeft over een interactief hulpmiddel dat hun medewerkers inzicht geeft in hun werkmethode en hoe deze in de praktijk wordt toegepast. Hun werkmethode gaat onder de naam: ‘Als je het mij vraagt’. Het doel van dit onderzoek is erachter te komen hoe de pilot moet worden vormgegeven, zodanig dat deze kan worden gebruikt door ambassadeurs tijdens presentaties om een gesprek op gang te brengen om zo medewerkers inzicht te bieden over de werkmethode. In dit onderzoek moet antwoord worden gegeven op de hoofdvraag: “Hoe moet een pilot worden vormgegeven om de interne communicatie te verbeteren binnen Dichterbij die zowel inzetbaar is tijdens presentaties als online.” Deze hoofdvraag wordt beantwoord met behulp van twee hypotheses en vier deelvragen.De eerste hypothese luidt als volgt: “Persoonlijke verhalen zijn de beste manier om inzicht te geven in de grondhouding en hoe deze kan worden toegepast in de praktijk.” Om de eerste hypothese te valideren is er een bondig kwalitatief literatuuronderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat wie karakter gedreven verhalen gebruikt om informatie te communiceren een grotere kans heeft om invloed uit te oefenen op de luisteraar of kijker zijn of haar gedrag. Wanneer de karakters in het verhaal herkenbaar zijn komt het verhaal nog geloofwaardiger, betrouwbaarder en/of vertrouwd over.De eerste deelvraag luidt als volgt: “Hoe wordt een verhaal geschreven die de kijker prikkelt?” Voor de eerste deelvraag is er een kwalitatief literatuuronderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek is gebleken dat wanneer er gebruik wordt gemaakt van spanning, levendige details, stijlfiguren, het opwekken van empathie, duidelijke beeldvorming en geluid om concurrerende prikkels te overwinnen en identificatie in het hoofdkarakter een verhaal prikkelender wordt voor de lezer of kijker.De tweede hypothese luidt als volgt: “Door de video’s interactief te maken wordt de aandacht beter vast gehouden en betrokkenheid teweeg gebracht.” Om deze hypothese te valideren is er een kort kwalitatief en kwantitatief literatuuronderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat interactiviteit in video wel degelijk meer betrokkenheid teweeg brengt. De tweede deelvraag luidt als volgt: “Welke applicaties, interactieve video’s of platforms bieden inspiratie?” Er is een kwalitatief online literatuuronderzoek uitgevoerd om antwoord te geven op deze vraag. Conclusie is dat de interactieve documentaire ‘Geboeid’ van de EO (Geboeid, 2019) is gebruikt als hoofd inspiratiebron.De derde deelvraag luidt als volgt: “Welke software is er om een responsive interactieve video’s te creëren?” Er is een kwalitatief online literatuuronderzoek uitgevoerd om antwoord te geven op de tweede deelvraag. In dit onderzoek is gezocht naar gratis software om interactieve branching video’s te maken. De beste opties bleken uiteindelijk Eko Studio en YouTube te zijn. Ook kan er interactie worden verwerkt in PowerPoint of Keynote voor offline presentaties. Wegens gebrek aan budget zijn betaalde softwarepakketten niet getest.De vierde deelvraag luidt als volgt: “Hoe wordt de interactieve video herkenbaar voor de doelgroep?” Door een kwalitatief veldonderzoek te doen waarin het gesprek aan is gegaan met medewerkers van Dichterbij is er achterhaald wat er speelt tijdens hun werk. Door het scenario’s te baseren op waargebeurde praktijkverhalen worden de interactieve verhalen herkenbaar. Na afronding van de pilot (zie hoofdstuk 6.4) is

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingCreative Media and Game Technologies
Datum2020-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk