De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een inwerktraject op maat

Het ontwikkelen van een online leermodule om aan te sluiten op een diverse groep nieuwe verzuimconsultants

Een inwerktraject op maat

Het ontwikkelen van een online leermodule om aan te sluiten op een diverse groep nieuwe verzuimconsultants

Samenvatting

Perspectief is een arbodienst met de missie om het ziekteverzuim binnen organisaties laag te houden. Dit onderzoek is uitgevoerd binnen de afdeling Verzuim. De verzuimconsultants van deze afdeling brengen het ziekteverzuim binnen organisaties in kaart en adviseren de werkgevers, oftewel de klanten, over het terugdringen hiervan. Ook adviseren zij verzuimende werknemers over mogelijke stappen richting herstel. Dit doen zij onder taakdelegatie van de bedrijfsartsen.Mede als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt en toename van de vraag naar verzuimconsultants, is er een grote diversiteit in opleiding en werkervaring van de nieuwe verzuimconsultants ontstaan. Het inwerktraject sluit te weinig aan op deze diversiteit, waardoor er ontevredenheid heerst onder de inwerkers en nieuwe verzuimconsultants. Deze ontevredenheid heeft vooral betrekking op één onderdeel van het inwerktraject, de informatieoverdracht. Het doel van deze scriptie is dat informatie op een effectieve en efficiënte manier kan worden verworven door de nieuwe verzuimconsultants. Hiervoor dient de informatieoverdracht in de online leeromgeving Drillster te worden geplaatst, zodat er kan worden aangesloten op diverse leerbehoeften.De hoofdvraag luidt: Hoe moet een online leeromgeving, als onderdeel van het inwerktraject voor een diverse groep nieuwe verzuimconsultants, eruit zien en ingezet worden om het inwerken te optimaliseren?Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag, zijn de drie fasen uit de Human-Centered Design (HCD) cyclus doorlopen. In iedere fase zijn meerdere deelvragen beantwoord. In de eerste fase zijn de methoden Secondary Research en Interviews ingezet (IDEO.org, 2015). Dit om het probleem, de voorwaarden voor een optimaal leereffect en de wensen en behoeften van de recent gestarte verzuimconsultants en inwerkers in kaart te brengen. De interviews zijn geanalyseerd aan de hand van de Find Themes methode (IDEO.org, 2015). Hieruit is gebleken dat wensen, behoeften en voorwaarden voor een optimaal leereffect liggen op het gebied van de volgende thema’s: opbrengst nieuwe verzuimconsultants, inwerkers en Perspectief, lay-out, overzicht, functies, inhoud, leeractiviteiten, filmpjes en audio, tekstuele informatie, toetsdoel en toetssoort, inzage resultaten, vormgeving online leeromgeving, koppeling praktijk, sociale interactie, evaluatie, belasting, inzet en implementatie.Deze thema’s zijn in de tweede fase uitgewerkt volgens de Create Insight Statements methode (IDEO.org, 2015), waarna een programma van eisen is opgesteld dat leidend is geweest voor het ontwikkelen van een beroepsproduct. Een aantal belangrijke eisen uit dit programma zijn:- Het inzetten van Drillster moet bijdragen aan het zelfvertrouwen van de nieuwe verzuimconsultant.- Er moet afwisseling zijn in video, audio, afbeeldingen, tekst en vraagsoorten.- De eerste drie weken van het inwerktraject werkt de nieuwe verzuimconsultant maximaal vier keer een halfuur per dag aan Drillster.- Er is minimaal één keer per week een fysiek evaluatiemoment met de inwerker en nieuwe verzuimconsultant.Naar aanleiding van dit programma van eisen is het prototype ontworpen, bestaande uit twee cursussen. Deze zijn door de opdrachtgever, bedrijfsjurist en een aantal inwerkers getest aan de hand van Rapid Prototyping (IDEO.org, 2015).In de laatste fase is het prototype gepresenteerd aan en geëvalueerd met de opdrachtgever en inwerkers. Uit de evaluatie is gebleken dat zij enthousiast zijn over de inhoud en vormgeving van het prototype. De verbeterpunten die in deze evaluatie naar voren zijn gekomen, zijn verwerkt door de onderzoeker. Eén van de aanbevelingen is om het prototype ook te laten testen door de recent gestarte verzuimconsultants. Dit om tot een optimaal beroepsproduct te komen dat kan worden ingezet in de praktijk.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2022-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk