De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Archeologisch onderzoek naar het 'Bommenbos Groesbeek'

Open access

Archeologisch onderzoek naar het 'Bommenbos Groesbeek'

Open access

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd als afstudeeropdracht voor de opleiding tot bachelor archeoloog aan de hogeschool Saxion Deventer. Het eindproduct is een verslag over het munitiedepot dat tijdens de oorlog bij Groesbeek heeft gelegen. Buiten een herdenkingsbankje op de locatie wordt het depot bijna nergens vermeld en is er voor het algemene publiek zeer weinig informatie beschikbaar. Ook over de precieze indeling van het depot is zeer weinig bekend. Om hier verandering in te brengen is besloten om een onderzoek naar het depot uit te voeren.
Het doel van het onderzoek is om het depot deels in kaart te brengen met een inventariserend veldonderzoek en om de geschiedenis van het depot te achterhalen en neer te kunnen schrijven. Voor de sporen die worden behandeld wordt advies gegeven omtrent hun conservatie.  Om meer kennis over het depot en de opzet hiervan te krijgen is gekeken naar meerdere eerder onderzochte Duitse depots in het binnen- en het buitenland.
Het onderzoek is uitgevoerd in verschillende fases. Eerst is een bureauonderzoek uitgevoerd om zoveel mogelijk informatie over het depot te verzamelen, hierna is een veldonderzoek uitgevoerd naar een aantal tijdens het bureauonderzoek uitgekozen structuren van het depot.
Het depot bij Groesbeek viel onder het Feldluftpark Holland, district Süd, welk gebied onder algemeen bevel stond vanuit het depot van Loon op Zand. Het depot was samen met Loon op Zand een van de twee grote opslagplaatsen onder district Süd, en is hierdoor een belangrijk onderdeel geweest van de logistieke kant van de luchtoorlog binnen Nederland. Het depot heeft dienstgedaan als opslagplaats voor de bommen die werden afgeworpen door vliegtuigen gestationeerd op de vliegvelden Volkel en Deelen. Ook heeft het depot dienstgedaan als opslagplaats en verdeelstation voor de munitie bedoeld voor de verschillende Flak-stellingen in de regio van Arnhem en Nijmegen.
Het depot is volledig omheind en heeft twee tot drie toegangspoorten gehad. Twee hiervan aan de Mooksebaan bedoeld voor het algemene verkeer, en een op de locatie waar de spoorlijn het depot betreedt. Binnen het depot hebben tientallen munitiebunkers gelegen voor de opslag van de verschillende soorten vliegtuigbommen. Deze bunkers waren rechthoekige, deels ingegraven bakstenen structuren en lagen altijd direct langs een pad of weg. Binnen het depot hebbe op meerdere locaties oefenbommen en lege hulzen voor clusterbommen opgeslagen gelegen. Omdat deze niet explosief zijn, waren hier geen speciale structuren voor aangelegd. De precieze locaties waar deze werden opgeslagen zijn dan ook niet bekend. Binnen het depot hebben op meerdere locaties barakken gestaan voor de manschappen, als werkplaatsen en als opslaglocaties voor Flakmunitie. Nabij de westelijke ingang van het depot is een bakstenen woning gebouwd voor de commandant van het depot. Op één of twee locaties nabij het depot hebben vermoedelijk lichte stuks Flak-geschut gestaan.
Voor het vervoer van het materiaal van en naar het depot is er een spoorlijn aangelegd tussen het station Groesbeek en het depot. Om de treinen in en uit te kunnen laden is er een emplacement aangelegd in het oosten van het depot. Voor het vervoer van de materialen binnen het depot is gebruik gemaakt van de al bestaande wegen en paden. Deze zijn hiervoor verhard met bakstenen en natuursteen. Om het materiaal te vervoeren binnen het depot werd er gebruik gemaakt van een aantal vrachtwagens.
De meeste structuren van het depot zijn tijdens of kort na de oorlog vernietigd of vervallen. De meeste materialen binnen het depot zijn mogelijk grotendeels hergebruikt tijdens de wederopbouw van Groesbeek. Hierdoor zijn er, met uitzondering van de officierswoning geen gebouwen van het depot meer aanwezig binnen het onderzoeksgebied.
Tijdens het veldwerk is gekeken naar een aantal sporen van structuren binnen het depot. Hier is gekeken naar de restanten van ee

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingArcheologie
Datum2024-03-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk