De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Implementatie van de toolbox signaleringsplan aan de hand van Positieve Gezondheid

Afstudeeronderzoek 2021/2022 binnen de MGGZ

Open access

Implementatie van de toolbox signaleringsplan aan de hand van Positieve Gezondheid

Afstudeeronderzoek 2021/2022 binnen de MGGZ

Open access

Samenvatting

In 2019 is een werkboek, dienend als signaleringsplan, ontwikkeld voor de patie¨nten op de Centrale ZorgEenheid van MGGZ van de Defensie. Op verzoek van het multidisciplinaire team van de MGGZ is naderhand onderzoek gedaan. Het doel van dit onderzoek was het, indien nodig, verbeteren van het signaleringsplan om meer aan te sluiten bij de behoefte en wens van zowel de patie¨nt als het multidisciplinaire team. Als verbetering is er een toolbox ontwikkeld. De toolbox is momenteel nog niet in gebruik bij de medewerkers van de MGGZ. Daarom is besloten dat er voorafgaand aan het gebruik een onderzoek ten behoeve van advies over het implementeren van deze toolbox zal worden gedaan. Het implementatieplan is een groot gemis geweest bij het voorgaande signaleringsplan. Vanuit zowel teamleden binnen de kliniek als uit literatuuronderzoek is gebleken dat implementatie van vernieuwing in de zorg erg moeizaam kan verlopen. Om dit te voorkomen moet er bij het implementeren goed worden gekeken naar de behoeftes van de doelgroep (Peters et al., 2003).
Dit leverde de onderzoeksvraag op: Hoe kan het multidisciplinaire team van de Centrale Zorg Eenheid de gewenste werkwijze en samenwerking implementeren, zodat het team een op elkaar aanvullende werkwijze heeft met de toolbox signaleringsplan aan de hand van Positieve Gezondheid?
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het Human Centered Design model (HCD) (IDEO, 2015). Dit model onderscheidt de drie fases inspiration, ideation en implementation. Binnen dit onderzoek zijn enkel de fases inspiration en ideation doorlopen. Het doel van het onderzoek betreft een advies ter implementatie. De implementatie fase kan pas worden doorlopen aan de hand van de
door het onderzoek onderbouwde advies. HCD is een dynamisch proces. De gebruikte methodieken
zijn verweven binnen de beide fases. Binnen fase inspiration is er, aan de hand van de methodieken recruiting tools, (expert) interviews en finding themes, antwoord gegeven op de vraag welke problemen er worden ondervonden aan het huidige gebruik van het signaleringsplan. De respondenten binnen de interviews zijn leden van het multidisciplinaire team van de CZE. Zowel uit de interviews als literatuuronderzoek is gebleken dat er problemen worden ondervonden in de consistentie en het multidisciplinair gebruik van het signaleringsplan. Daarnaast worden er problemen ondervonden aan de samenwerking binnen de CZE en MGGZ breed. Verder zagen de respondenten binnen het huidige signaleringsplan weinig mogelijkheden tot het bieden van maatwerk.
Deze resultaten zijn meegenomen naar de ideation fase waar de behoeften in kaart zijn gebracht. De voornaamste behoefte bleek betrekking te hebben op communicatie. Het signaleringsplan zou een vaste plek moeten hebben binnen het multidisciplinaire overleg en het elektronisch patie¨ntendossier. Daarnaast bleek dat de samenwerking binnen het multidisciplinaire team niet optimaal verliep. Ook zijn er verbeterpunten voor de toepassing van de toolbox in het behandelbeleid tussen patie¨nt en zorgverlener.
Tot slot is een implementatieplan in kaart gebracht aan de hand van de ideation fase. Er is behoefte aan een gedoseerd aanbieden van een opleidingsplan over de toepassing van het signaleringsplan. Daarnaast is er collectief behoefte aan het opdoen van oefenen in de praktijk aan de hand van een casus. Dit heeft geresulteerd in een adviesrapport waarvan een advies is om een training aan te bieden. Aandachtspunten zijn het multidisciplinair samenkomen binnen de training en een evaluatieproces na het inzetten van de toolbox. Tevens is advies gegeven om de samenwerking MGGZ breed te optimaliseren en het signaleringsplan een vaste plek te geven in het EPD.Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2022-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk