De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenwerken bij oliebestrijding

een onderzoek naar vormgeving van samenwerking ter verbetering van de oliebestrijding in de Waddenzee

Samenwerken bij oliebestrijding

een onderzoek naar vormgeving van samenwerking ter verbetering van de oliebestrijding in de Waddenzee

Samenvatting

Rijkswaterstaat is beperkt bij de oliebestrijding in de Waddenzee. Door samenwerking met gebiedsbeheerders en andere lokale partijen kan de oliebestrijding worden verbeterd. In 2013 het Ecologisch Spoorboekje Oliebestrijding uitgekomen. Dit boekje geeft handvatten om maatregelen te nemen in kwetsbare gebieden van de Waddenzee. Voor het realiseren van de hiervoor benodigde samenwerking is een werkgroep aangesteld. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, de Veiligheidsregio Fryslân en de Waddenvereniging. Bij besprekingen van de aanpak en planning binnen deze werkgroep ligt de nadruk op het technische en organisatorische deel van de samenwerking. De Waddenvereniging heeft twijfels over deze aanpak en acht een zorgvuldige verkenning van de samenwerking nodig. Hieruit volgde de volgende hoofdvraag: Op welke wijze kan de samenwerking tussen Rijkswaterstaat, de Veiligheidsregio Fryslân en de potentiële samenwerkingspartners vorm gegeven worden om de oliebestrijding in de kwetsbare en moeilijk bereikbare gebieden in de Nederlandse Waddenzee te verbeteren? De doelstelling van het onderzoek is dan ook: Advies geven over de vormgeving van deze samenwerking. Doelgroep van het onderzoek is de werkgroep Ecologisch Spoorboekje.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingKust en Zee Management
PartnersHogeschool Van Hall Larenstein
Waddenvereniging
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk