De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Habitatgebruik vier ganzensoorten

Open access

Habitatgebruik vier ganzensoorten

Open access

Samenvatting

Het ganzenopvanggebied (GOG) Yerseke en Kapelse Moer (YM & KM) herbergt jaarlijks duizenden ganzen tijdens de wintermaanden. Het gros hiervan is brandganzen die sinds de jaren 90 een enorme toename kent. De kolgans daarentegen is na 2000 alleen maar afgenomen. Het afnemen van de kolgans is de directe aanleiding voor dit onderzoek. Het onderzoek moet kennis vergaren over het habitatgebruik van de vier talrijke overwinterende ganzensoorten. Het is duidelijk geworden dat (momenteel) het gedrag van de ganzen binnen het GOG, naast de kwaliteit van het voedsel, zeer sterk beïnvloed wordt door verstoring van antropogene afkomst. De voornaamste verstoringsbronnen (binnen het Natura 2000-gebied (N2000)) zijn respectievelijk (auto)verkeer, luchtverkeer en recreatief gebruik van het gebied. Daarbuiten (maar wel in het GOG) worden de ganzen ook veelvuldig verstoord door de agrariërs. De verstoring beïnvloedt voornamelijk het foerageergedrag van de ganzen.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingBos- en Natuurbeheer
PartnerStichting Het Zeeuwse Landschap
Hogeschool Van Hall Larenstein
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk