De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een beek als brug

een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor een ecologische verbinding tussen de Meinweg en het Roerdal door middel van de Bosbeek

Een beek als brug

een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor een ecologische verbinding tussen de Meinweg en het Roerdal door middel van de Bosbeek

Samenvatting

Vanuit het overlegorgaan van Nationaal Park De Meinweg is de wens ontstaan om het nationaal park uit te breiden in de richting van het Roerdal, om zo een verbinding te maken tussen beide gebieden. Tussen deze twee gebieden ligt op dit moment een agrarisch gebied, dat aangewezen is als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Hierom is een verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het realiseren van een ecologische verbinding, via de Bosbeek, tussen de Natura2000 gebieden de Meinweg en het Roerdal. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de effecten van de voorgelegde herinrichting op de doelsoorten. De gekozen doelsoorten zijn de Beekprik (Lampetra planeri), Gewone bronlibel (Cordulegaster boltonii), Bosbeekjuffer (Caloptryx virgo), Gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata), Waterspitsmuis (Neomys fodiens), Donker pimpernelblauwtje (Phengaris nausithous), Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) en de Bever (Castor fiber). Aan de hand van deze effecten zijn kunnen vervolgens bouwstenen geleverd voor een optimaal inrichtingsplan van de beekloop van de Bosbeek. Hiervoor is gekeken naar mogelijke maatregelen en daar de effecten daarvan op de doelsoorten.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingDiermanagement
PartnersOverlegorgaan Nationaal Park De Meinweg
Hogeschool Van Hall Larenstein
Datum2013-06-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk