De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Anderstalige energizers in de bovenbouw

De Friese en Engelse taal op een Nederlandstalige basisschool

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Anderstalige energizers in de bovenbouw

De Friese en Engelse taal op een Nederlandstalige basisschool

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de bovenbouw, groep 6 tot en met groep 8, van Basisschool x doet zich een probleem voor. In deze groepen worden namelijk één keer per week Friese en Engelse methodelessen gegeven, daarnaast wordt er niks gedaan met de Friese en Engelse taal. Goodijk, Banga, Kootstra, Terpstra en Vos (2013) en de Nationale Onderwijsgids (2017) beweren dat het belangrijk is om veel aandacht te besteden aan meertaligheid in het onderwijs, er kleven namelijk vele voordelen aan meertaligheid op zowel het cognitieve gebied als het sociale gebied. Daarom wil de onderzoeksschool meer aandacht besteden aan de Friese en Engelse taal, om de attitude van de leerlingen ten aanzien van deze talente bevorderen. In dit onderzoek wordt dat gedaan met Fries- en Engelstalige energizers, die gegeven worden over een tijdsperiode van een maand. Een energizer is een korte activiteit (Turkstra, 2014), die gemakkelijk tussen de lessen door gedaan kan worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onderdompeling in de Friese en Engelse taal (De onderwijsraad, 2008). Er zijn vijf Friestalige en vijf Engelstalige energizers ontworpen, die in alle onderzoeksgroepen werden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van deze energizers vond er een nulmeting plaats. Deze nulmeting werd gedaan aan de hand van een online enquête,
waarin de leerlingen vragen moesten beantwoorden over hun attitude ten aanzien van het Fries spreken en luisteren en ten aanzien van het Engels spreken en luisteren. Na de
uitvoering van de energizers, vond er een nameting plaats. Deze nameting was dezelfde online enquête als bij de nulmeting, zodat de resultaten goed naast elkaar gelegd konden
worden en goed met elkaar vergeleken konden worden. Uit de resultaten is gebleken dat de verschillen tussen de nul- en nameting klein zijn. De verschillen zijn schommelend en zijn
positief, maar soms ook negatief. Om deze reden is er geconcludeerd dat het effect van de Fries- en Engelstalige energizers op de attitude van de leerlingen van groep 6 tot en met
groep 8 van de onderzoeksschool ten aanzien van het spreken en luisteren in deze talen neutraal is. Daarbij wordt in de discussiepunten vermeldt dat er kritisch teruggekeken wordt op het onderzoeksinstrument. De vragen in de online enquête zijn sterk gericht op de attitude ten aanzien van de Friese en Engelse taal in het algemeen en minder gericht op de attitude ten aanzien van de Friese en Engelse taal in het onderwijs. Dit zou ervoorgezorgd kunnen hebben dat het effect niet positief gebleken is. De reacties van de betrokkene leerlingen zijn wel erg positief geweest, waaruit op te merken is dat de leerlingen toch een positievere attitude ten aanzien van het spreken en luisteren in de Friese en Engelse taal in het onderwijs kregen. Daarom is er aanbevolen om toch door te gaan met de Fries- en Engelstalige energizers in de bovenbouw van de onderzoeksschool, omdat het probleem van de onderzoeksschool is dat er alleen Friese en Engelse methodelessen worden aangeboden. Dit kan doorbroken worden door de Friese en Engelse taal gemakkelijk op andere momenten aan te bieden met Friestalige en Engelstalige
energizers

Toon meer
OrganisatieNHL Stenden Hogeschool
OpleidingOpleiding tot Leraar Basisonderwijs
AfdelingAcademie Primair Onderwijs
Datum2021-08-24
TypeStageverslag
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk