De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wie niet slim is moet sociaal zijn

De relatie tussen sociaal-emotionele ontwikkeling en cognitieve leerprestaties

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Wie niet slim is moet sociaal zijn

De relatie tussen sociaal-emotionele ontwikkeling en cognitieve leerprestaties

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderwijs krijgt van buitenaf steeds meer toetsen opgelegd. Hierdoor is er een zekere toetscultuur ontstaan in het onderwijs en lijkt de focus in het onderwijs zich steeds meer te verplaatsen naar de cognitieve leerprestaties van leerlingen. Er worden veel meer verplichte toetsen op steeds jongere leeftijd afgenomen. De resultaten van deze toetsen spelen een grote rol in de beoordeling van het onderwijs. Door deze verschuiving is er steeds minder aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Twee psychologen, Vygotsky en Bandura, beweren dat deze verschuiving slecht is voor de ontwikkeling van het kind. Zij beweren dat leerlingen tot hogere cognitieve prestaties komen wanneer het leren gezien wordt als een sociaal proces. Om deze filosofie te onderzoeken wordt in deze these gekeken naar de relatie tussen de sociaal-emotionele ontwikkeling en cognitieve leerprestaties. De sociaal emotionele ontwikkeling is in het onderzoek onderverdeeld in drie ‘sub’ variabelen maatschappelijk verantwoord gedrag, relatie met leeftijdsgenoten en zelfregulerende processen. Uit eerder onderzoek blijkt dat de sociaal-emotionele ontwikkeling positief correleert met academische vaardigheden. Echter, de resultaten van de multiple regressie tonen aan dat de sociaal-emotionele ontwikkeling geen verband toont met de hoogte van de cognitieve leerprestaties. De drie ‘sub’ variabelen vertonen afzonderlijk ook weinig verband met de hoogte van de cognitieve leerprestaties, wel is er een opvallend hoog verband gevonden bij de controle variabelen van het onderzoek. De controle variabelen IQ, sociaal economische status, sekse, etniciteit en onderwijsniveau verklaart gezamenlijk 88,8% van de scores op cognitieve leerprestaties. De resultaten van deze these sluiten niet aan bij de eerder gevonden resultaten uit de literatuur. Dat de resultaten van dit onderzoek afwijken van de resultaten uit de literatuur zou verklaard kunnen worden doordat er in dit onderzoek geen gebruik wordt gemaakt van een specifieke vragenlijst die als doel heeft om de sociaal-emotionele ontwikkeling te meten. Vervolgonderzoek zou zich moeten richten op een specifieke vragenlijst voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Toon meer
OrganisatieNHL Stenden Hogeschool
OpleidingAcademische Pabo
AfdelingAcademie Primair Onderwijs
Datum2015-06-15
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk