De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderwijs Research Dagen (ORD) 2013

Onderwijs Research Dagen (ORD) 2013

Samenvatting

Honoursonderwijs en Professionele Excellentie: Een focusgroeponderzoek onder vier professies naar het profiel van de excellente professional.Presentatie ORD 2013, Brussel 31 mei 2013.Het bepalen van karakteristieken van een excellente professional is relevant voor het hoger beroepsonderwijs omdat talentvolle studenten binnen dit onderwijs als excellente beroepsbeoefenaren voor de toekomst gezien kunnen worden. Deze presentatie behelst de beschrijving van deze determinanten gezien vanuit de perceptie van professionals uit het paramedische werkveld, het werkveld van de sportprofessional, de international business professional en de ICT-er.In drie opeenvolgende focusgroepsdiscussies per werkveld (n=12) boden in totaal 77 deelnemers hun perceptie op wat karakteristieken zijn van een excellente professional. Dit resulteerde in een profiel per werkveld. Dat excellentieprofiel werd vervolgens middels de Delphi-panel methode in twee sessies per werkveld door in totaal 81 panelleden op inhoudsvaliditeit getoetst. De profielen kunnen als leidraad dienen voor verdere ontwikkeling van honoursprogramma’s voor de betrokken bacheloropleidingen.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
Datum2013-05-31
TypeConferentiebijdrage
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk