De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De geactualiseerde handleiding over multiculturaliteitOnderzoek naar het actualiseren van de bestaande handleiding met toevoeging van de Syrische cultuur op het gebied van voeding

Open access

De geactualiseerde handleiding over multiculturaliteitOnderzoek naar het actualiseren van de bestaande handleiding met toevoeging van de Syrische cultuur op het gebied van voeding

Open access

Samenvatting

In Nederland wonen mensen met verschillende culturele achtergronden zoals: de Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Syrische. Uit een recent onderzoek uit 2021 bleek dat 25% van de Nederlandse bevolking een migratieachtergrond heeft. [36] Uit onderzoek blijkt dat mensen met een niet-westerse migratieachtergrond 22% meer chronische aandoeningen hebben dan autochtonen (= de oorspronkelijke bewoners van een land). Zij hebben meer complicaties bij cardiovasculaire aandoeningen en diabetes mellitus type 2. Een van de oorzaken hiervan kan zijn slechte voedingsgewoontes. [4] Doormiddel van de handleiding over multiculturaliteit kan er worden ingespeeld op de slechte voedingsgewoontes van de bestaande culturen en de Syrische cultuur. De bestaande handleiding over multiculturaliteit is verouderd en er ontbreekt nog gewenste informatie. Het toevoegen van de Syrische cultuur aan de handleiding over multiculturaliteit is van grote meerwaarde, omdat dit na Marokkanen, Turken en Surinamers de grootste groep immigranten is in Nederland die tot de doelgroep behoort. [18] De onderzoeksvraag voor dit onderzoek luidt dan ook: ‘Hoe kan de bestaande handleiding over multiculturaliteit geactualiseerd worden en hoe kan de Syrische voedingscultuur worden toegevoegd aan de handleiding over multiculturaliteit?’ Methode en materialen Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een literatuuronderzoek en interviews. Er is gestart met een literatuuronderzoek. Daarna hebben er vijftien semigestructureerde interviews plaatsgevonden in de huisartsenpraktijk Gagelhof, in Utrecht met mensen met een Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Syrische achtergrond. Er zijn mannen en vrouwen geïnterviewd. Resultaten Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat er meer toegevoegd kon worden aan het voedingspatroon en de voedingsgewoontes van de bestaande en Syrische cultuur. Uit de interviews is duidelijk naar voren gekomen dat er binnen deze culturen te veel koolhydraten, vet, suiker en zout gegeten wordt. Aan de hand van de gevonden literatuur en de resultaten van de interviews, is een nieuwe handleiding over multiculturaliteit ontworpen voor de bestaande culturen met toevoeging van de Syrische cultuur. Conclusie Doordat de bestaande culturen geactualiseerd zijn en de Syrische cultuur is toegevoegd aan de handleiding over multiculturaliteit, is deze optimaal bruikbaar voor cursusleiders van de interventie Goedkoop Gezonde Voeding. De cursusleiders kunnen met behulp van de handleiding over multiculturaliteit de verschillende culturen beter begeleiden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2021
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk