De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het verschil in leerstijl tussen reguliere- en topsport leerlingen in het voortgezet onderwijs

Open access

Het verschil in leerstijl tussen reguliere- en topsport leerlingen in het voortgezet onderwijs

Open access

Samenvatting

De leerstijlen die volgens David Kolb (1984) worden beschreven (dromers, denkers, beslissers en doeners) volgen elkaar in de leercyclus op. De ‘Experiential Learning Theorie’ biedt handvatten om verschillende leerstijlen aan te leren en toe te passen, waardoor het leren van mensen zich beter ontwikkelt (Kolb, Boyatiz & Mainemelis, 2001; Hendriksen, 2005). In dit onderzoek wordt de vraag ‘is er een verschil in de meest gebruikte leerstijl tussen reguliereen topsport leerlingen in het voorgezet onderwijs?’ beantwoord. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden op het Calandlyceum te Amsterdam onder 103 leerlingen (M=15 jaar en SD=1.97) van de niveaus vmbo-t tot en met vwo. Om dit onderzoek uit te voeren is gebruik gemaakt van de Learning Style Inventory (LSI) methode, genaamd de ‘Leerstijlentest Kolb/Akkerman’ (B. Akkerman, 2003). Uit het onderzoek kwam naar voren dat de meerderheid van alle leerlingen de voorkeur heeft voor de leerstijl van de dromer. 76% (N=50) van de reguliere leerlingen en 59% (N=20) van de topsport leerlingen zijn dromers. 23% (N=8) van de topsport leerlingen en 8% (N=5) van de reguliere leerlingen heeft de leerstijl van de doener. Opvallend is dat bij beide groepen 15 procent (reguliere N=10 en topsport N=5) uitkomt op een voorkeur voor de leerstijl van de denker. De leerstijl van de beslisser komt 2% (N=1) voor bij de reguliere leerlingen en 3% (N=1) bij topsport leerlingen. Concluderend kan gesteld worden dat er een associatie is tussen reguliere- en topsport leerlingen binnen het voortgezet onderwijs. Er is dus geen significant verschil te vinden tussen deze beide groepen. In een vervolgonderzoek is het interessant om te onderzoeken of leerlingen beter presteren als ze les krijgen op basis van hun voorkeursleerstijl of dat ze juist beter presteren als ze les krijgen op basis van alle vier de leerstijlen. De discussie over of er meer geleerd wordt door het verdiepen van je eigen voorkeurleerstijl kan dan worden beantwoord.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2021
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk