De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een veilig sociaal sportklimaat voor iedereen : Een kwantitatief onderzoek naar het sociale klimaat op de ALO en naar de vraag of studenten en docenten van mening zijn dat er in het curriculum (meer) aandacht moet worden besteed aan sekse ongelijkheid, gender- en seksuele diversiteit

Open access

Een veilig sociaal sportklimaat voor iedereen : Een kwantitatief onderzoek naar het sociale klimaat op de ALO en naar de vraag of studenten en docenten van mening zijn dat er in het curriculum (meer) aandacht moet worden besteed aan sekse ongelijkheid, gender- en seksuele diversiteit

Open access

Samenvatting

‘Sport brengt mensen samen’ maar tegelijkertijd is de sportcultuur een omgeving waar heteronormativiteit de overhand heeft, de gymles is daarin geen uitzondering (Berg & Kokkonen, 2021). Deze norm werkt inclusie tegen met als gevolg dat niet iedereen zich veilig voelt om te zijn wie die wil zijn, de rol van de gymdocent is hierin essentieel (KVLO beroepsprofiel, 2017). Met dit in het achterhoofd is er in dit onderzoek geprobeerd antwoord te krijgen op twee vragen, wordt er op de ALO door docenten en studenten een sociaal veilig klimaat ervaren? Is er genoeg aandacht in het curriculum voor thema’s als sekse ongelijkheid, gender- en seksuele diversiteit? Om daarachter te komen zijn er, aan de hand van bestaande onderzoeken, twee vragenlijsten opgesteld (een voor de studenten en een voor de docenten) waarin drie constructen werden gemeten. Er is gekeken naar het ervaren gevoel van sociale veiligheid op de ALO, naar het gevoel van bekwaamheid in het bespreken van thema’s als gender en seksuele diversiteit en naar hun visie over het bespreken van deze thema’s in het bewegingsonderwijs. Uiteindelijk hebben 137 studenten en 16 docenten de vragenlijsten ingevuld. Om de validiteit van de constructen te meten is gebruik gemaakt van Cronbachs alfa. In beantwoording van de vragen is onderzocht of er verschil zou zijn in gender en seksuele identificatie. Om te toetsen op significantie is gebruik gemaakt van de Mann Whitney U test (voor verschil in gender) en van de Kruskal-Wallis Test (bij verschil in seksuele identificatie). Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het merendeel van de respondenten over het algemeen een sociaal veilige sfeer ervaart op de ALO maar dat dat niet voor iedereen geldt. Ook bleek dat het merendeel van de respondenten zich bekwaam voelt in het bespreken van bovengenoemde onderwerpen (verschil bij hetero/LHBTQI+ studenten (p=0,002)). De respondenten zijn van mening dat deze onderwerpen een belangrijke rol spelen in de gymles (verschil bij studenten in gender (p=0,026) en in hetero/LHBTQI+ (p=0,003)), en vinden dat er op de ALO (meer) aandacht moet worden besteed aan sekse ongelijkheid, gender- en seksuele diversiteit. Op basis van deze resultaten kan worden geconcludeerd dat er nog stappen gemaakt kunnen worden voor een compleet inclusief klimaat. Om daarvoor te zorgen wordt er aangeraden om in te grijpen als er met ‘homo’ gescholden wordt en zo het gesprek aan te gaan. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich bekwaam voelt en het belang ziet van het bespreekbaar maken van thema’s als seksisme en seksuele diversiteit moet er op de ALO (meer) aandacht komen voor deze thematiek.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2021
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk