De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Open access

Samenvatting

De doelstelling is om te onderzoeken wat er nodig is om een onlinebegeleidingspakket op te zetten. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Hoe kan Simpl Food een totaalpakket van 3-, 6- en 12-maanden aanbieden van online begeleiding voor mensen van 18-55 jaar met de wens om af te vallen? De uitkomsten zullen worden geanalyseerd en vervolgens worden verwerkt in het onlinebegeleidingspakket. Dit zal leiden tot een compleet onlinebegeleidingspakket. Methode Er is gebruik gemaakt van een literatuuronderzoek waarin wordt gekeken naar de effectiviteit van online begeleiding. Tevens is er kwantitatief onderzoek gedaan door middel van een enquête met 288 respondenten. In de enquête stonden de onderwerpen vragen en wensen, prijs en verwachtingen van online begeleiding centraal. Resultaten Uit de resultaten van de enquête blijkt dat van de 288 respondenten 60% coaching verwacht, 52% verwacht hun lange en korte termijn doelen te bereiken. Gemak wordt als belangrijkste reden (64%) genoemd en sneller en/of meer contactmomenten wordt door 23% van de respondenten genoemd als reden voor online begeleiding. Van de respondenten geeft 41% aan voor minimaal 3 maanden begeleid te willen worden, 40% voor 6 maanden. Van de respondenten geeft 47% de voorkeur aan een voorbeelddagmenu en 53% geeft de voorkeur aan een weekmenu. Daarnaast is er gevraagd naar het aantal gewenste contactmomenten per week met de diëtist. 48% geeft aan contact te willen naar behoefte. 22% geeft de voorkeur aan 1 keer per week en 18% 2 keer per week. Conclusie In dit onderzoek wordt er antwoord gegeven op de vraag: “Hoe kan Simpl Food een totaalpakket van 3-, 6- en 12 maanden aanbieden van online begeleiding voor mensen van 18-55 jaar met de wens om af te vallen?” Dit is gedaan middels kwantitatief-, kwalitatief- en marktonderzoek. Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat coaching en het bereiken van lange- en korte termijn doelen worden verwacht van de diëtist. Daarnaast gaf de helft van de respondenten aan dat zij online begeleiding willen voor het gemak, en dat de ene helft voor minimaal 3 maanden begeleidt wil worden en de andere helft voor 6 maanden. Tevens wordt de voorkeur gegeven aan contact naar behoefte. Ook bleek uit de resultaten dat de respondenten na kennisgeving van de vergoeding vanuit de basisverzekering bereid zijn om hooguit €149 te betalen boven op de vergoeding. Daarnaast hebben de resultaten uitgewezen dat het gepresenteerde voorbeeld van het online begeleidingspakket in de enquête aan de verwachting van bijna alle respondenten voldoet. Echter is er een selecte groep die aangaf dat het niet in overeenstemming met hun verwachting is, omdat zij meer contactmomenten verwachten. De doelstelling is om te onderzoeken wat er nodig is om een onlinebegeleidingspakket op te zetten. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Hoe kan Simpl Food een totaalpakket van 3-, 6- en 12-maanden aanbieden van online begeleiding voor mensen van 18-55 jaar met de wens om af te vallen? De uitkomsten zullen worden geanalyseerd en vervolgens worden verwerkt in het onlinebegeleidingspakket. Dit zal leiden tot een compleet onlinebegeleidingspakket. Methode Er is gebruik gemaakt van een literatuuronderzoek waarin wordt gekeken naar de effectiviteit van online begeleiding. Tevens is er kwantitatief onderzoek gedaan door middel van een enquête met 288 respondenten. In de enquête stonden de onderwerpen vragen en wensen, prijs en verwachtingen van online begeleiding centraal. Resultaten Uit de resultaten van de enquête blijkt dat van de 288 respondenten 60% coaching verwacht, 52% verwacht hun lange en korte termijn doelen te bereiken. Gemak wordt als belangrijkste reden (64%) genoemd en sneller en/of meer contactmomenten wordt door 23% van de respondenten genoemd als reden voor online begeleiding. Van de respondenten geeft 41% aan voor minimaal 3 maanden begeleid te willen worden, 40% voor 6 maanden. Van de respondenten geeft 47% de voorkeur aan een voorbeelddagmenu en 53% geeft de voorkeur aan een weekmenu. Daarnaast is er gevraagd naar het aantal gewenste contactmomenten per week met de diëtist. 48% geeft aan contact te willen naar behoefte. 22% geeft de voorkeur aan 1 keer per week en 18% 2 keer per week. Conclusie In dit onderzoek wordt er antwoord gegeven op de vraag: “Hoe kan Simpl Food een totaalpakket van 3-, 6- en 12 maanden aanbieden van online begeleiding voor mensen van 18-55 jaar met de wens om af te vallen?” Dit is gedaan middels kwantitatief-, kwalitatief- en marktonderzoek. Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat coaching en het bereiken van lange- en korte termijn doelen worden verwacht van de diëtist. Daarnaast gaf de helft van de respondenten aan dat zij online begeleiding willen voor het gemak, en dat de ene helft voor minimaal 3 maanden begeleidt wil worden en de andere helft voor 6 maanden. Tevens wordt de voorkeur gegeven aan contact naar behoefte. Ook bleek uit de resultaten dat de respondenten na kennisgeving van de vergoeding vanuit de basisverzekering bereid zijn om hooguit €149 te betalen boven op de vergoeding. Daarnaast hebben de resultaten uitgewezen dat het gepresenteerde voorbeeld van het online begeleidingspakket in de enquête aan de verwachting van bijna alle respondenten voldoet. Echter is er een selecte groep die aangaf dat het niet in overeenstemming met hun verwachting is, omdat zij meer contactmomenten verwachten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2021
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk