De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

‘’Waar is mijn kroket?’’ : Praktijkonderzoek naar draagvlak vergroting voor het project ‘Goede Zorg Proef Je’ bij medewerkers van het BovenIJ ziekenhuis

Open access

‘’Waar is mijn kroket?’’ : Praktijkonderzoek naar draagvlak vergroting voor het project ‘Goede Zorg Proef Je’ bij medewerkers van het BovenIJ ziekenhuis

Open access

Samenvatting

Het project ‘Goede Zorg Proef Je’ is opgericht met als doel in 2030 alle ziekenhuizen een gezond voedingsaanbod te laten aanbieden voor zowel patiënten, bezoekers als medewerkers. Om dit te laten slagen is draagvlak cruciaal. Draagvlak is de steun en acceptatie bij individuele personen en -/of groepen voor een verandering en het beleid wat hieruit wordt gevoerd. Sinds 2020 is het BovenIJ ziekenhuis aangesloten bij het project ‘Goede Zorg Proef Je’. De mate van draagvlak onder de medewerkers van het BovenIJ ziekenhuis was hiervoor onbekend. Tevens ontbrak er een strategie voor het vergroten van draagvlak onder de ziekenhuismedewerkers. Het doel van het onderzoek was om een strategie te ontwikkelen welke het draagvlak vergroot voor het project ‘Goede Zorg Proef Je’ onder de medewerkers van het BovenIJ ziekenhuis. Methode Door middel van een online enquête is de mate van draagvlak bij 138 medewerkers geïnventariseerd. Middels semigestructureerde diepte-interviews met zes experts is er onderzocht welke strategieën andere ziekenhuizen hebben gehanteerd voor het vergroten van draagvlak onder ziekenhuismedewerkers. Zowel de experts als de medewerkers diende 18 jaar of ouder te zijn voor deelname aan het onderzoek. Resultaten Uit de enquêtes van 100 respondenten bleek dat meer dan de helft (55% n=55) onbekend was met het project ‘Goede Zorg Proef Je’. Volgens de experts zijn communicatie, participatie en samenwerking essentieel voor draagvlak vergroting. Terugkerende hoofonderdelen in de strategieën van de experts waren: bestuurlijk commitment, een eenduidige visie en doelstelling, het uitdragen van een eenduidig verhaal, één vaste projectleider en het op de hoogte stellen van belanghebbende. Conclusie en aanbevelingen Op basis van de lage bekendheid is de mate van draagvlak voor het project ‘Goede Zorg Proef Je’ beperkt onder de medewerkers van het BovenIJ ziekenhuis. Het draagvlak kan worden vergroot middels een communicatiestrategie die is opgenomen in een overkoepelende strategie om draagvlak duurzaam te vergroten. Deze strategie bestaat uit: het samenstellen van een projectteam, het opstellen van een visiedocument, voedingsstrategie en doelstellingen, bestuurlijk commitment creëren, subsidie aanvragen, een eenduidig verhaal opstellen, een communicatiestrategie en communicatieplan opstellen, medewerkers informeren en voorlichten, een medewerkerspanel oprichten, ondersteuning bieden aan medewerkers van het personeelsrestaurant en een gezond voedingsaanbod verleidelijk maken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2022
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk