De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Pratende poep en een likkende marmot

Pratende poep en een likkende marmot

Samenvatting

Samenvatting Nederlands: Het onderzoek richt zich op de vraag op welke wijze Bits of Freedom online video in kan zetten, om de naamsbekendheid onder haar secundaire doelgroep (hoger opgeleiden, die geen juridische of ICT achtergrond hebben, maar wel begaan zijn met digitale burgerrechten) te vergroten. Uit het onderzoek blijkt dat Bits of Freedom op dit moment haar mogelijkheden om haar secundaire doelgroep te bereiken niet volledig benut. Dit heeft te maken met de eenzijdige samenstelling van de organisatie en het beperkte gebruik van audiovisuele middelen in de online communicatie. De secundaire doelgroep kijkt volgens onderzoeken meer online video dan de gemiddelde Nederlander. Marketingonderzoeken en experts op het gebied van de inzet van online video, om naamsbekendheid te vergroten, beamen dat online video op dit moment zeer effectief kan zijn. Hieruit volgt dat online video een zeer geëigend middel zou zijn om de naamsbekendheid te vergroten en de mogelijkheden van de online communicatie te benutten. Wetenschappelijke bronnen, experts en geraadpleegde panels geven daarbij aan dat een korte video, die de positieve emoties plezier en verrassing aanspreekt, de meeste kans op succes zou kunnen geven. Deze kans kan, volgens de experts, vergroot worden door in te haken op actuele ontwikkelingen of trending topics in online media. Dit vereist wel dat er in korte tijd een video geproduceerd moet kunnen worden. Geadviseerd wordt daarom een vaste werkgroep voor online video samen te stellen, zodat Bits of Freedom met beperkte middelen in staat kan zijn om de naamsbekendheid onder haar secundaire doelgroep te vergroten met behulp van online video.   Abstract in English: The research report focuses on the following question. In which way could Bits of Freedom use online video to increase brand awareness among their secondary target audience (people with higher education who have no juridical or ICT background, but sympathetic to digital (civil) rights). The research shows that, at the moment, Bits of Freedom does not fully use it’s possibilities to reach it’s secondary target audience. This originates from the lack of diversification among the members of the organisation and not using the full potential of online communication. According to existing research, viewing of online video among the secondary target audience is higher than the Dutch average. Marketing research, as well as experts on the use of online video to increase brand awareness, confirm the effectiveness of online video at the moment. Therefore online video would be an appropriate way to increase brand awareness and make better use of the potential of online communication at the same time. Scientific research, experts and consulted panels alike, suggest that a short online video, which evokes the positive emotions of joy and surprise, will have the most chance of success. According to the experts, this chance can be heightened by making a video that refers to recent events or trending topics on online media. To achieve this, it is required that videos can be produced within a short time. Therefore it is advised to form a permanent online video working group. With limited means, this could enable Bits of Freedom, to increase brand awareness among it’s secondary target audience through the use of online video.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingDigitale Media en Creatieve Industrie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk