De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Motivatie van student tot soldaat : Onderzoek naar de motivatie van Veiligheid en Vakmanschap studenten aan het ROC Kop van Noord-Holland

Rechten:

Motivatie van student tot soldaat : Onderzoek naar de motivatie van Veiligheid en Vakmanschap studenten aan het ROC Kop van Noord-Holland

Rechten:

Samenvatting

In deze studie is onderzocht welke mate van motivatie de studenten van de Veiligheid en Vakmanschap opleiding van ROC Kop van Noord-Holland beschikken. Bij Defensie is een terug loop te zien van werknemers en in deze studie wordt gekeken wat motivatie kan doen om meer studenten het voortraject te laten volbrengen. De studie is een beschrijvend onderzoek over motivatie, waarbij gebruik is gemaakt van de BREQ-2 vragenlijst. In de BREQ-2 vragenlijst worden vragen gesteld die aangeven vanuit welke type motivatie gehandeld wordt. De uiteindelijke score van de vragenlijst geeft aan hoe gemotiveerd de student is. De betrouwbaarheid van de vragenlijst is gemeten met Cronbach’s alpha. Er is gekeken naar het verschil in motivatie tussen de verschillende jaargangen en verschillende studierichtingen. In totaal deden 94 deelnemers mee aan dit onderzoek. Uit de resultaten is gebleken dat er een significant verschil is tussen de leerjaren (p=0,007). De leerlingen in leerjaar één (m= 25.48, sd= 26.50) hebben een hogere motivatie dan de leerlingen in leerjaar twee (m=6.69, sd=33.18). Tussen de verschillende studierichtingen blijkt geen significant verschil te zijn (p=0,796). De studenten van de VEVA-opleiding zijn over het algemeen hoog gemotiveerd, de verschillen in motivatie tussen de leerjaren neemt af naarmate zij verder in de opleiding komen. Op basis van de verkregen resultaten over de motivatie, kan er eventueel vervolgonderzoek gedaan worden waarbij een meerjarig interventieonderzoek wordt verricht.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2020
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk