De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het imago van de eerlijke fashion onderneming in Nederland

Rechten:

Het imago van de eerlijke fashion onderneming in Nederland

Rechten:

Samenvatting

QUOTES “Onzichtbare schakels zijn stappen in de productieketen waar de macht van de onderneming buiten valt. Het zijn stappen waarbij er (nog) geen of amper grip is in het proces dat er zit vanaf de schakel ontwerp tot consument. […] Positief nieuws is dat de ondernemingen zelf niet blind zijn over deze schakels. Ze zijn zich bewust van deze ‘onzichtbare’ schakels en proberen allen op hun manier hier grip op te krijgen door naar zeer innovatieve oplossingen te zoeken. - Of de noodzaak voor transparantie in deze onzichtbare schakels er ook voor de con¬sument is, blijft een moeilijke kwestie. Uit onderzoek blijkt dat zelfs bewuste consu¬menten niet altijd het hele verhaal hoeven te weten. Ook is het gebruik en de kennis van duurzaamheidskeurmerken in Nederland zeer laag. Hierdoor speelt duurzaamheid ook nauwelijks een rol bij de aanschaf van kleding. De ondervraagden zouden het wel waarderen als transparantie over de productieketen op een versimpelde manier ge¬toond zou worden, maar zien het tonen van elke schakel niet als noodzaak.” DOELSTELLING De doelstelling van [dit afstudeeronderzoek] heeft betrekking op het economische systeem in een eerlijke fashion industrie. Door verschillende factoren te onderzoeken zal er een antwoord komen op de vraag of een eerlijke fashion onderneming kan groeien zonder dat het imago van het bedrijf daar onder zal leiden. Om tot een antwoord te komen op deze vraag zal er op verschillende fronten onderzoek gedaan worden naar de werkwijze van een vijftal eerlijke fashion ondernemingen. Daarnaast is het interessant om erachter te komen welke schakels er zijn betrokken in het productieproces en of men essentiële belangen links laat liggen op gebied van transparantie. Ook zal er gekeken worden naar de keuzes die ondernemingen moeten maken en de manier van aanpakken in het algemeen. Tot slot zal het imago aan het licht komen door de consument hier over te toetsen. ONDERZOEKSVRAAG In hoeverre wijkt het imago van een eerlijke fashion onderneming in Nederland af van de identiteit tijdens groei? SUBVRAGEN 1. Wat maakt een fashion onderneming ‘eerlijk’ en hoe uit zich dit in de identiteit? 2. Welke onzichtbare schakels zijn er betrokken tijdens de productieketen en is transparantie hierin noodzakelijk voor de consument? 3. Hoe handelen (eerlijke) ondernemingen in tijden van groei en voor welke keuzes komen zij te staan? 4. Hoe wordt een eerlijke fashion onderneming ervaren door consumenten en wat is hun beweegreden voor duurzame modeconsumptie?

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2017
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk