De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe kun je vrijwilligers werven via sociale media?

Rechten:

Hoe kun je vrijwilligers werven via sociale media?

Rechten:

Samenvatting

Managementsamenvatting Dit onderzoek is gedaan in opdracht van Dorcas Hulp Nederland. De hoofdvragen zijn: Hoe kan Dorcas nieuwe vrijwilligers werven (christelijk en niet-christelijk) met een leeftijd van 20 jaar tot en met 45 jaar? En hoe kan Dorcas een duurzame relatie opbouwen met de bestaande vrijwilligers? Dit onderzoek resulteert uiteindelijk in een socialmediastrategie met contentkalender die is gespecificeerd voor de jaarlijkse Voedselactie van Dorcas. Vrijwilligers Uit onderzoek blijkt dat jongeren en jongvolwassenen vaak wel bereid zijn om vrijwilligerswerk te verrichten maar hier niet actief naar op zoek zijn. De vrijwilligers in Nederland hebben vaak een kerkelijke achtergrond, hogere leeftijd en zijn vaak hoger opgeleid. Ook bleek dat jonge mensen (tot de leeftijd van 35 jaar) vaak aan een oudere vrouw denken als het gaat om vrijwilligerswerk. Verder denken vrouwen bij vrijwilligerswerk vaak aan het helpen van mensen. Mannen denken eerder aan het steunen van een vereniging of organisatie. Effectiviteit van social media Facebook is effectief te gebruiken als hoofdnetwerk. LinkedIn blijkt ook een geschikt platform om vrijwilligers te werven, mits de insteek is: ‘het staat goed op je CV’. Daarnaast is Twitter goed in te zetten. Het is goed om veel beeld te gebruiken omdat de doelgroep erg beeldgericht is. Met video’s kan Dorcas de doelgroep emotioneel binden. De gunstigste frequentie van berichten op Facebook ligt tussen de vijf tot tien berichten per week. Bij Twitter is dat vier of vijf tweets per dag en bij LinkedIn ligt de gunstigste frequentie bij 20 berichten per maand. Concurrenten Er zijn drie directe en drie indirecte concurrerende hulporganisaties geanalyseerd. De drie directe concurrenten waren Compassion, World Vision en Mercy Ships en de indirecte waren UNICEF, War Child en Oxfam Novib. Ze zijn geanalyseerd op basis van achtergrond, socialmediagebruik en hoe de organisatie met vrijwilligers omgaat. Facebook, Twitter en Youtube bleken de meest populaire social mediaplatforms bij deze hulporganisaties. Verder viel het op dat Compassion op de website spreekt van ambassadeurs (hieronder vallen vrijwilligers, sponsors en donateurs) en dat Oxfam Novib een speciale sub-website heeft voor vrijwilligers. Over het algemeen spreken de concurrenten de doelgroep beter aan dan Dorcas. Best practices Er zijn twee internationale best practices geanalyseerd. De Icebucket Challenge van ALS en de #FirstWorldProblems campagne van Water is Life. Een succesfactor van de ALS Icebucket Challenge was dat het lang bleef rondcirkelen op social media omdat mensen elkaar steeds uitdaagden en beroemdheden er ook aan meededen. Bij de #FirstWorldProblems campagne is er ingespeeld op een bestaande trend. Voor deze campagne is de social media goed geanalyseerd. Vier belangrijke adviezen: (het cijfer bij punt 4 wil niet kleiner) 1. Bij benadering van de doelgroep het christelijk geloof niet noemen. 2. Op social media beelden van het daadwerkelijke vrijwilligerswerk afwisselen met beelden van mensen die de voedselpakketten ontvangen. 3. Facebook als hoofdmedium gebruiken en Twitter en LinkedIn als subnetwerken. 4. Snel inspelen op nieuwe trends op social media. Management Review This research has been conducted for Dorcas Aid Netherlands. The main research questions are: How can Dorcas recruit new volunteers (Christian and non-Christian) within the age-range of 20 – 45? How can Dorcas create a sustainable relationship with their existing volunteers? This research will result in a social media strategy to be implemented for the annual Food action of Dorcas. Volunteers Research shows that youngsters and young adults are willing to do voluntary work but are not actively searching for it. Volunteers in the Netherlands often have a Christian background, higher age and are more likely to have a higher education. Young adults (till the age of 35) frequently imagine an elderly lady when thinking of volunteers. Women seem to associate voluntary work with helping people, while men usually associate voluntary work with supporting an organization. Effectiveness of social media Besides Facebook, LinkedIn seems to be a useful platform to recruit volunteers, if the underlying message is: ‘It looks good on your resume’. Twitter can also be used for recruiting volunteers. Using a lot of images on social media is effective because the target group is very focused on images. Videos can also be useful because it can bind the target group emotionally. A good frequency of Facebook-posts lies around five to ten messages per week. The best frequency for Twitter lies around four to five messages per day and the frequency for LinkedIn lies around twenty messages per month. Competition Three direct and three indirect competitive aid organizations have been analyzed. The three indirect competitors are Compassion, World Vision and Mercy Ships, the three indirect ones are UNICEF, War Child and Oxfam Novib. The analysis is based on their background story, use of social media and how the organizations handle volunteers. The analysis showed that Facebook, Twitter and Youtube were the most popular social media platforms. Remarkably was that Compassions speaks of ambassadors on their website (these include volunteers, sponsors and donators) and that Oxfam Novib has a sub website for their volunteers. The overall conclusion was that all the competitors approach the target group better than Dorcas. Best practices Two international best practices have been analyzed. One is the Ice Bucket Challenge of ALS and the second one is the #FirstWorldProblems campaign of Water is Life. A success factor of the ALS Ice Bucket Challenge was that the action kept circulating on the social media because people kept tagging and challenging their friends and international celebrities took part. For the #FirstWorldProblems campaign the social media environment was well analysed. As a result, Water is Life successfully used an existing hashtag to prove a point. A few important recommendations: 1.Avoid mentioning Christian religion 2.It is effective to alternate images that show the actual voluntary work and images that show people who receive the food-parcels. 3.Use Facebook as general medium and Twitter and LinkedIn as sub networks. 4.Quickly adapt to new trends on social media.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk