De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Boer en consument heffen de vork : herverdeling van de voedselketen : Een inventarisatie van regionale korte keten initiatieven in Nederland en factoren omtrent groeimogelijkheden

Rechten:

Boer en consument heffen de vork : herverdeling van de voedselketen : Een inventarisatie van regionale korte keten initiatieven in Nederland en factoren omtrent groeimogelijkheden

Rechten:

Samenvatting

De aanleiding van dit onderzoek is de groeiende vraag van de consument naar transparantie en verduurzaming van de voedselketen. Deze vraag bleek beantwoord te worden door een groei van regionale initiatieven die de voedselketen verkorten door middel van een directe productafname van producenten uit de buurt. Zij bieden een nieuwe vorm van markt- en ketenvorming, waarin collectiviteit en het contact tussen boer en consument van belang zijn. De initiatieven zijn ontstaan uit een gemeenschappelijke ontevredenheid over de huidige situatie in de voedselketen. Daarnaast wilden zij een alternatief bieden voor deze situatie door middel van een directe verbinding aan te gaan tussen producent en consument. Vanuit deze groeiende beweging ontstond bij Urgenda de vraag en onze probleemstelling: Hoe kan de beweging van korte voedselketens· in Nederland versneld worden? Met als doel een inventarisatie van de regionale korte keten initiatieven in Nederland te verkrijgen en factoren te onthullen omtrent groeimogelijkheden. Het onderzoek is kwalitatief van aard en bestaat uit een literatuuronderzoek, een inventarisatie en diepte-interviews. Het onderzoeksveld is de korte voedselketen initiatieven in Nederland. Dit zijn ondernemingen die producten vermarkten en/of promoten via een directe weg van producent naar consument. Door middel van een zelf opgestelde categorisatie zijn de initiatieven in kaart gebracht. Veertien initiatiefnemers zijn geïnterviewd, waarvan een profiel is opgesteld. Het doel van het afnemen van de interviews was inzicht te krijgen in startproces, doelgroep, producenten, logistiek, organisatie, financiën, knelpunten en succesfactoren van het initiatief. Met deze inzichten zijn de initiatieven onderling, maar ook met literatuur vergeleken. Verder is er met behulp van literatuuronderzoek gekeken naar potentiële voorbeelden uit het buitenland om de beweging te versnellen. En er is gekeken naar de supermarktketen om hier lessen uit te halen voor de korte keten initiatieven. Uit het onderzoek bleek dat een korte keten niet per definitie gebonden is aan de fysieke afstand, maar ook te maken heeft met afstand van sociale, economische en ecologische waarden. Er zijn 76 initiatieven opgenomen in de inventarisatie, welke verdeeld zijn in burgers, boeren en bedrijven. Uit zowel literatuuronderzoek als uit de interviews werd duidelijk dat verschillende factoren een rol spelen bij het slagen van een initiatief. Investeren biedt de mogelijkheid tot innoveren. Logistiek en distributie zijn een vereiste om producten te transporteren, hierbij is vaak een op maat gemaakt systeem nodig. Ook onderlinge samenwerking van initiatieven of samenwerken met een externe partners verlaagd risico`s en laat de slagingskans stijgen. Verder bleek marketing belangrijk te zijn voor een initiatief; om consumenten te benaderen en ook om een juiste strategie en positie te kiezen. Bij opschaling van een initiatief bleek dat bovengenoemde factoren zowel succesfactoren als knelpunten opleverden. Verder toonde het onderzoek aan dat er in het buitenland samenwerkende en/of overkoepelende organisaties actief zijn wat betreft korte keten initiatieven. Frankrijk, Italië, Verenigde Staten, Engeland, België en Duitsland gaven hiervan goede samenwerkingsvoorbeelden op diverse vlakken. Tenslotte liet literatuuronderzoek zien dat de grote supermarktenketen een goede leermeester kan zijn voor de korte voedselketen, waarbij grootschaligheid, logistiek, marketing en bereikbaarheid lesonderwerpen zouden kunnen zijn. Uiteindelijk zal blijken dat de belangrijkste factoren om de korte keten beweging te versnellen vooral het verbeteren van de logistiek en het bereiken van een brede doelgroep middels marketing zijn

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk