De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Go4it! : effectiviteit van een multidisciplinaire interventie voor adolescenten met overgewicht

Rechten:

Go4it! : effectiviteit van een multidisciplinaire interventie voor adolescenten met overgewicht

Rechten:

Samenvatting

Doel: Onderzoeken of de voedingsinterventie Go4it uitgevoerd in de eerste lijn een effectieve methode is voor het verbeteren van de lichaamssamenstelling en voedingsgedrag bij adolescenten met overgewicht. Methoden: De voedingsinterventie Go4it in de eerste lijn werd gegeven aan adolescenten met overgewicht tussen de 12 en de 18 jaar. De interventie bestond uit sportlessen en voedingslessen van elk een uur. In totaal zijn er 10 sportlessen en 6 voedingslessen gegeven verdeeld over 11 weken. De deelnemers hadden elke week een sportles en om de week een voedingsles. De voedingslessen waren ieder gerelateerd aan een ander onderwerp. Tevens waren er twee ouderbijeenkomsten gepland om de ouders bij de interventie te betrekken. In deze ouderbijeenkomsten werd hetzelfde besproken als bij de deelnemers. Lichaamssamenstelling werd gemeten met de BOD POD, Densitometrie en het verschil tussen baseline (week 0) en eindmeting (week 12) werd geanalyseerd. Verandering in eetgedrag werd gemeten door middel van de NVE en een driedaags-eetdagboekje. Verandering in beweeggedrag werd gemeten door middel van een driedaags-beweegdagboekje en de kwaliteit van leven door middel van de CHQ en PedsQL. Ook heeft de fysiotherapeut het motorisch functioneren van de deelnemers geanalyseerd doormiddel van het Movement Assessment Battery for Children 2. De resultaten zijn verwerkt en berekend met PASW (SPSS) Statistics 18.0 Resultaten: In totaal hebben 10 deelnemers deelgenomen aan de baseline meting. Één persoon is uitgevallen, waardoor 9 deelnemers hebben deelgenomen aan de eindmeting. De lichaamssamenstelling is verbeterd, desondanks is het gewicht gelijk gebleven (Δ 0,1 kg ± 3,3; p = 0,912). Significante veranderingen werden gevonden op vetpercentage (Δ -2,0% ± 2,2; p = 0,026), vetmassa (Δ -2,3 kg ± 2,5; p = 0,025) en vetvrije massa (Δ 2,2 kg ± 1,6; p = 0,004). De totale kwaliteit van leven veranderde niet significant (p = 0,123). Echter werden er wel significante veranderingen gevonden op de onderdelen sociaal functioneren (Δ 8 ± 9; p = 0,048), gevoel van eigenwaarde (Δ 8 ± 9; p = 0,033) en gezondheid ten opzichte van vorig jaar (Δ 16 ± 9; p = 0,016). In het eetgedrag hebben er geen grote veranderingen plaatsgevonden. Alleen de inname van koolhydraten was significant verlaagd (Δ -4 gr. ± 3; p = 0,009). In het beweeggedrag vonden geen veranderingen plaats (p = 0,072). Conclusie: Go4it lijkt een effectieve interventie in de eerste lijn om de lichaamssamenstelling te verbeteren. Gewichtsvermindering, een verhoogde kwaliteit van leven en verhoogd beweeggedrag wordt met het volgen van deze interventie niet bereikt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk