De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De verandering in kwaliteit van leven van obese ouderen tijdens gewichtsverliesprogramma

Rechten:

De verandering in kwaliteit van leven van obese ouderen tijdens gewichtsverliesprogramma

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond: De prevalentie van ouderen met obesitas in Nederland stijgt. Tijdens het ouder worden, verliezen ouderen spiermassa en kracht. Als dit gepaard gaat met obesitas, kan dit zorgen voor lichamelijk disfunctioneren, morbiditeit en mortaliteit. De huidige richtlijn voor het behandelen van volwassenen met overgewicht is niet gericht op het behouden van spiermassa bij ouderen. De combinatie eiwitinname en sporten lijkt een gunstig effect te hebben op de spiereiwitsynthese. Naar aanleiding van deze resultaten is The Muscle Preservation Study opgezet: een studie waarin obese ouderen gedurende 13 weken gaan afvallen met behulp van een laag calorisch dieet en krachttraining. In deze scriptie wordt gekeken naar het effect op de kwaliteit van leven van de obese ouderen tijdens het volgen van het gewichtsverliesprogramma. Methode: Er zijn 75 ouderen gescreend die voldeden aan de inclusiecriteria. Deze personen volgden 13 weken een afvalprogramma waarbij ze een dieet volgden, drie keer per week aan krachttraining deden en per week tien keer het studieproduct in de vorm van shakes moesten innemen. De ouderen ondergingen in week 0, 7 en 13 metingen waarbij hun lichaamssamenstelling werd gemeten en fysieke testen werden afgenomen. De deelnemers moesten bij elk van deze metingen de RAND-36 gezondheidstoestand-vragenlijst inleveren. In totaal hadden 36 personen de vragenlijst ingevuld bij de baseline- en eindmeting. Aan de hand van deze vragenlijst werd in deze scriptie de kwaliteit van leven van de ouderen geëvalueerd. Daarnaast is met behulp van de 400 meter wandeltest en de stoeltest het fysiek functioneren van de ouderen geëvalueerd. Resultaten: De 36 obese ouderen zijn significant gewicht verloren. Het gemiddelde ± SD gewichtsverlies was -3,7 ± 3,1 kg. Ook de BMI van de deelnemers is significant verlaagd. Het percentage vetmassa is significant afgenomen (-2,3 ± 4,1%), net zoals het aantal kg vetmassa (- 3,6 ± 4,3 kg). Het percentage vetvrije massa is significant gestegen (2,2 ± 4,2%). De kwaliteit van leven van de deelnemers is niet significant gestegen, op één dimensie na. De deelnemers beoordeelden hun gezondheid in het algemeen, in vergelijking met een jaar geleden, significant beter. Bij de rest van de dimensies is geen verschil gevonden. De fysieke testen zijn bij de eindmeting verbeterd; de deelnemers hadden minder tijd nodig om de testen te voltooien. De tijden van de stoeltest en de 400 meter wandeltest zijn significant gedaald. Conclusie: De conclusie van dit onderzoek is dat de kwaliteit van leven van de deelnemers niet significant is verbeterd (op één dimensie na), ondanks dat hun lichaamssamenstelling gunstig is verbeterd. De fysieke testen zijn wel sneller afgelegd.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk