De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Interne focus en externe focus : Het effect van verschillende instructievormen op het leren van een nieuwe motorische vaardigheid

Rechten:

Interne focus en externe focus : Het effect van verschillende instructievormen op het leren van een nieuwe motorische vaardigheid

Rechten:

Samenvatting

Instructies spelen een cruciale rol als het gaat om het aanleren van een motorische vaardigheid, van welke aard dan ook. Verschillende studies (Wulf, Höß en Prinz, 1998) hebben aangetoond dat het geven van instructies waarbij de aandacht wordt gericht op de uitkomst van een beweging (external focus of at-­‐ tention) significant effectiever zijn dan instructies die direct betrekking hebben op de eigen lichaamsbeweging (internal focus of attention). In dit onderzoek wordt onderzocht of een instructiemethode met de nadruk op external focus of attention significant effectiever is voor het aanleren van een nieuwe motorische vaardigheid ten opzichte van een instructiemethode die de internal focus of at-­‐ tention benadrukt. Deelnemers werden onderverdeeld in drie willekeurig geko-­‐ zen groepen met elk de opdracht om via een horizontale slagbeweging met het bamboe oefenzwaard, van links naar rechts, het papier horizontaal doormidden te snijden. Elke groep kreeg dezelfde basisinstructie, waarna een meting plaats-­‐ vond. Vervolgens kreeg elke groep een andere vorm van aanvullende instructie (groep A – internal focus of attention, groep B – external focus of attention en groep C – geen aanvullende instructie), gevolgd door een eindmeting. Uit de statistische analyse van de resultaten kan worden geconcludeerd dat er geen significant verschil in effect zichtbaar is tussen internal focus of at-­‐ tention en external focus of attention instructiemethoden bij het aanleren van een nieuwe motorische vaardigheid. Daarnaast kan de conclusie worden getrok-­‐ ken dat de instructiemethoden onderling niet significant verschillen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk