De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wensen, behoeften & opvoedingsondersteuning : een onderzoek naar de wensen en behoeften van ouders met betrekking tot opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd & Gezin

Rechten:

Wensen, behoeften & opvoedingsondersteuning : een onderzoek naar de wensen en behoeften van ouders met betrekking tot opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd & Gezin

Rechten:

Samenvatting

De literatuurstudie is opgebouwd uit verschillende paragrafen/subparagrafen, afgeleid uit de deelvragen. De volgende onderwerpen worden in het onderzoek belicht: opvoedingsondersteuning (o.a. ontstaan van, functie), het CJG, opvoedingondersteuning in relatie tot het CJG, wensen en behoeften van ouders. Om de methode te bepalen is er een onderzoekspopulatie bepaald. Deze populatie betreft ouders wonend in de gemeente Leiden Zuidwest (Bos- en Gasthuisdistrict). Na deze onderzoeksbepaling heeft een aselecte steekproef plaats gevonden van N = 150. De anonimiteit van de ouders werd gewaarborgd door de manier waarop de adressen verkregen zijn, deze waren alleen inzichtelijk voor het consultatiebureau. In het onderzoek is gebruik gemaakt van schriftelijke postenquêtes. Uiteindelijk respons N = 35. De gegevens zijn verwerkt met het programma SPSS 15. Uit het veldonderzoek is naar voren gekomen dat er meer mannen dan vrouwen hebben deelgenomen, dat het merendeel van de ouders uit Nederland afkomstig zijn, dat de grootste groep binnen de leeftijd van 26 tot 35 jaar valt, dat een universitaire opleiding de hoogst genoten opleiding is en dat de meeste ouders een kerngezin heeft. Daarnaast komt naar voren dat bijna alle ouders vragen hebben over de opvoeding, variërend van zeer regelmatig tot zelden. Het CJG is bekend voor de meest ouders, maar niet voor allemaal. De meeste ouders zouden het CJG mogelijk benaderen in de toekomst. Uit het onderzoek komt naar voren dat ouders opvoedvragen hebben, op welke gebieden zij opvoedvragen hebben, of ouders met deze vragen het CJG zouden benaderen en wat de wensen en behoeften zijn met betrekking tot het CJG. Het CJG/ de opdrachtgever zou voor verder onderzoek de volgende onderwerpen in overweging nemen: wensen en behoeften van ouders, bekendheid CJG, openingstijden CJG, het eventuele gemis in aanbod van opvoedingondersteuning, manier van contact (telefonisch, e-mail) en tot slot het algehele aanbod

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk