De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rekenen, hoe doe ik dat? : verbeteren van de rekenvaardigheid van de tweede klassers op het LJC2

Rechten:

Rekenen, hoe doe ik dat? : verbeteren van de rekenvaardigheid van de tweede klassers op het LJC2

Rechten:

Samenvatting

Bij het samengaan van de locaties LJC2 individueel en LJC2 grafimedia in één gebouw, is ook een gezamenlijk curriculum opgesteld voor de leerlingen van de onderbouw. In dit curriculum komen de vakken Natuurscheikunde (Nask) en Wiskunde ook terug. Al gauw (na de start van het eerste schooljaar in deze samenstelling) bleken de leerlingen van de onderbouw (eerste en tweede jaars) slecht te scoren voor onderdelen van wiskunde en nask, waar rekenvaardigheden centraal stonden (voor de eerste jaars geldt dat zij alleen slecht scoorden voor wiskunde, omdat zij nog geen nask kregen). In opdracht van de remedial teacher op deze locatie (Dhr. Luc van beek) en de begeleider (Margriet Bloemen) moet ik werken aan de basisrekenvaardigheden van de tweede klassers (totaal 5 klassen). Het rekenvaardigheidniveau van de brugklassers wordt al door een andere collega aangepakt. Tot nu toe zijn er enkele acties ondernomen om het rekenvaardigheidniveau van de leerlingen in de onderbouw omhoog te krijgen. Van een gestructureerde aanpak kan echter nog niet gesproken worden. Het betroffen enkele initiatieven van collega’s om leerlingen die slecht hadden gescoord tijdens wiskunde toetsen bijlessen te geven. Een eerste inventarisatie leerde mij dat veel kinderen uit de 5 tweede klassen rekenen als lastig ervaren. Uit de nulmeting bleek het merendeel van de leerlingen (met de gebruikte normering) geen voldoende te scoren. Kwam nog bijkijken, dat 3 van de 5 tweede klassen, volledig bestonden uit leerlingen met een leerachterstand van 2 – 3 jaar. De andere twee klassen kenden ook een aantal leerlingen met een dergelijk probleem. Het doel van de afsluitende opdracht (afstudeerproduct) was een methode ontwikkelen/selecteren om de basisrekenvaardigheid van de tweedeklassers op het LJC2 Haarlem (locatie Zuid) te verbeteren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk