De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Anders knap toetsen

Rechten:

Anders knap toetsen

Rechten:

Samenvatting

“Anders Knap Toetsen” is een ondezoek naar het toetsen en beoordelen van leerlingen rekeninghoudend met de theorie van Meervoudige Intelligentie van Gardner. De theorie van meervoudige intelligenties wordt vaak ingezet in de lessituatie naast de opdrachten en sommen uit het wiskundeboek. Vervolgens krijgen alle leerlingen schriftelijke overhoringen en proefwerken op papier. Alleen de logisch-mathematische intelligentie en de verbaal-linguïstische intelligentie worden dan nog maar aangesproken. Naar mijn idee zijn toetsen geen afsluiting van een onderdeel of een hoofdstuk maar een middel om leerlingen nieuwsgierig te maken en om ze aan te zetten tot verder leren. Door leerlingen toetsen aan te bieden die rekeninghouden met die meervoudige intelligenties komen alle leerlingen beter aan bod, en niet alleen diegenen met een goed ontwikkelde logisch-mathematische en verbaal-linguïstische intelligentie. Omdat deze vorm van toetsen erg overeenkomt met het doen van practische opdrachten zouden leerlingen beter gemotiveerd en gestimuleerd worden tot verder leren en komen ze met wellicht met meer plezier naar de wiskundeles. Het eerste deel van de scriptie is een theoretisch gedeelte waarin de theorie van “meervoudige intelligentie” zoals Gardner die heeft ontwikkeld aan bod komt en waarin de theorie van toetsen en beoordelen wordt beschreven. In een volgend hoofdstuk probeer ik “meervoudige intelligentie” en “toetsen en beoordelen” samen te brengen. Daarna volgt een overzicht van toetsproducten die ik heb ontwikkeld die rekeninghouden met meervoudige intelligentie. Het tweede gedeelte beschrijft het onderzoek dat ik heb uitgevoerd met twee tweede mavoklassen. Daarin heeft de ene klas tussentijdse toetsen gehad rekeninghoudend met meervoudige intelligentie (practische opdrachten) en de andere klas alleen maar papieren schriftelijke overhoringen. Het onderzoek bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een zuiver cijfermatig onderzoek: proefwerkcijfers en rapportcijfers van deze twee klassen worden met elkaar vergeleken. Het tweede deel is een enquête die ik heb gehouden onder de leerlingen van de onderzoeksklas: daaruit komen een aantal gegevens naar voren over motivatie en plezier in wiskunde. Het derde deel is een interview met mijzelf: hoe heb ik één en ander ervaren. Uit het onderzoek blijkt dat de klas met de speciale tussentijdse toetsen beter is gaan presteren als het gaat om hun proefwerkcijfers voor wiskunde. Daarnaast bleek ook dat de leerlingen beter gemotiveerd waren om te leren voor wiskunde en met meer plezier de wiskundelessen volgden. De scriptie eindigt met een evaluatie van de gegeven tussentijdse toetsen rekeninghoudend met meervoudige intelligentie waarin beschreven wordt wat wel en niet is gelukt. Ook geef ik een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk