De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een analyse naar de bruikbaarheid van bestaande leerstrategieënkaarten voor de toepassing bij anderstalige volwassenen

Open access

Een analyse naar de bruikbaarheid van bestaande leerstrategieënkaarten voor de toepassing bij anderstalige volwassenen

Open access

Samenvatting

Dit onderzoek draait om het stimuleren van zelfregulerend leren van volwassen anderstaligen door het instrueren van leerstrategieën met als doel een succesvoller leertraject. Zelfregulerend leren kan niet zelfregulerend geleerd worden. Bimmel (2013) betoogt dat kennis over zelfregulerend leren niet aangeboren is en via onderwijs moet worden aangeleerd. Leerstrategieën spelen binnen zelfregulerend leren, een samenspel van metacognitieve, cognitieve en motivationele processen, een essentiële rol. Omdocenten een hulpmiddel te bieden voor leerstrategieëninstructie, is er een analyse gedaan naar de bruikbaarheid van een bestaand hulpmiddel, namelijk een kaartenset met leerstrategieën. Via drie ontwerpcycli hebben docenten gezocht naar de benodigde aanpassingen bij de bestaande kaarten en bekeken welke nieuwe kaarten zouden moeten worden toegevoegd. Geconcludeerd is dat de bestaande kaarten kunnen aansluiten, mits ze geënt zijn op de specifieke kenmerken van de doelgroep, zoals tweedetaalleren en cultuur(verschillen). Hiervoor zijn de bestaande leerstrategieënkaarten in meer ofmindere mate aangepast, X kaarten zijn verwijderd en er zijn X nieuwe toegevoegd. Uiteindelijk zijn er 50 kaarten ontwikkeld. De aanbeveling is om dit hulpmiddel voor docenten veelvuldig en breed te testen in de beroepspraktijk en op grond van hun ervaringen en die van hun lerenden verder door te ontwikkelen.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerAeres Hogeschool Wageningen
Datum2024-04-08
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk