De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Flexroosters & talentflexuren

de invloed op motivatie en schoolbetrokkenheid van eerstejaars vmbo-leerlingen bij Aeres VMBO Ede

Open access

Flexroosters & talentflexuren

de invloed op motivatie en schoolbetrokkenheid van eerstejaars vmbo-leerlingen bij Aeres VMBO Ede

Open access

Samenvatting

Binnen Aeres VMBO Ede signaleerden docenten een verminderde motivatie en betrokkenheid van leerlingen, zowel in theorie- als praktijklessen. Geïnspireerd door de drie pijlers van de Self-Determination Theory (SDT), initieerde Aeres VMBO Ede een onderwijsvernieuwing: het flexrooster, inclusief talentflexuren. Dit onderzoek richt zich op het effect van deze vernieuwing op de motivatie en schoolbetrokkenheid van 92 eerstejaars vmbo-leerlingen. Met behulp van de SRQ-A vragenlijst, de motivatietool vragenlijst en de SES vragenlijst zijn diverse motivatietypes en soorten schoolbetrokkenheid gemeten. Aanvullend zijn semi-gestructureerde interviews gevoerd met zestien leerlingen. Bij de analyse werd onderscheid gemaakt tussen leerlingen die wel of geen talentflexuren volgden. De kwantitatieve resultaten toonden aan dat talentflexuren de intrinsieke motivatie van de leerlingen significant verhoogden, in tegenstelling tot reguliere uren waarbij extrinsieke motivatie dominant was. Echter, er werd geen verhoogde motivatie voor reguliere lessen waargenomen bij degenen die talentflexuren volgden. Opmerkelijk is dat de emotionele schoolbetrokkenheid significant hoger was bij leerlingen zonder talentflexuren. In de andere soorten schoolbetrokkenheid werd geen verschil gevonden. Tijdens de interviews werden door de leerlingen veel bruikbare tips gegeven over wat er in hun ogen beter kon rondom het flexrooster en de flexuren. Waardoor de schoolbetrokkenheid en motivatie van de leerlingen wellicht verder te verhogen is.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerAeres Hogeschool Wageningen
Aeres VMBO Ede
Datum2023-11-06
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk