De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het verband tussen landgebruik en nitraatgehalten in het bovenste grondwater

Het verband tussen landgebruik en nitraatgehalten in het bovenste grondwater

Samenvatting

Verduurzaming is binnen de melkveehouderij de laatste jaren vaak in opspraak gekomen. Bemestingsnormen worden verder aangescherpt waardoor ondernemers ertoe gedwongen worden om efficiënter om te gaan met beschikbare mineralen. Om een betere mineralenkringloop te realiseren is het van belang om in kaart te brengen welke maatregelen hiervoor effectief zijn. Onderzoek naar specifieke verbanden tussen nitraatconcentraties in het bovenste grondwater en het desbetreffende landgebruik. Hierbij wordt gekeken naar: - In hoeverre de nitraatconcentraties verschillen onder zand- en kleigronden; - In hoeverre de nitraatconcentraties verschillen onder gras- en maisland; - Welke invloed de bemestingsstrategie heeft op de nitraatconcentraties (drijfmest, kunstmest en organische stof); - Of het onderzaaien van mais invloed heeft op de nitraatconcentraties; - Of er een verband bestaat tussen hoogteverschillen binnen het perceel en de nitraatconcentraties (droogtegevoeligheid); - Welke invloed het beweiden van grasland heeft op de nitraatconcentraties.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingDier- en Veehouderij
PartnersAeres Hogeschool Dronten
Vruchtbare Kringloop Overijssel
Datum2020-06-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk