Zoekresultaten

 1. Hemelwatervisie Nijmegen-Oost : oplossingen voor hemelwateroverlast bij korte hevige neerslag in Nijmegen-Oost

  Auteurs:
  Eijkelkamp, K.; Strating, T.
  Soort object:
  Bachelorscriptie
  Datum:
  2014
  Trefwoorden:
  • hydrologie
  • neerslag
  • klimaatverandering
  • wateropslag
  • stedelijke gebieden
  • rijk van nijmegen
  • hydrology
  • precipitation
  • climatic change
  • water storage
  • urban areas
  • rijk van nijmegen
 2. Duurzaamheids keurmerken : gericht op gebiedsontwikkeling

  Auteurs:
  Stroet, M. te; Bekhuis, R.
  Soort object:
  Bachelorscriptie
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • landschapsarchitectuur
  • gebiedsontwikkeling
  • duurzaamheid (sustainability)
  • duurzaamheidscriteria
  • certificering
  • landscape architecture
  • area development
  • sustainability
  • sustainability criteria
  • certification
 3. Groenblauwe diensten in Sarsven en De Banen: kansen voor een integrale gebiedsuitwerking?

  Auteurs:
  Brouwer, P.
  Soort object:
  Bachelorscriptie
  Datum:
  2010
  Trefwoorden:
  • gebiedsgericht beleid
  • peilbeheer
  • natuurontwikkeling
  • ecosysteemdiensten
  • de peel
  • integrated spatial planning policy
  • water level management
  • nature development
  • ecosystem services
  • de peel
 4. Historische elementen op de Malpie

  Auteurs:
  Daems, C.
  Soort object:
  Bachelorscriptie
  Datum:
  2011
  Trefwoorden:
  • recreatie
  • archeologie
  • toerisme
  • natuurgebieden
  • historische geografie
  • landschap
  • geologie
  • kempen
  • noord-brabant
  • recreation
  • archaeology
  • tourism
  • natural areas
  • historical geography
  • landscape
  • geology
  • kempen
  • noord-brabant
 5. Evaluatie waterbergingsgebied Puntbeek : toetsing van de hydrologische en ecologische doelstellingen

  Auteurs:
  Grinsven, A. van; Verwoerd, L.
  Soort object:
  Bachelorscriptie
  Datum:
  2010
  Trefwoorden:
  • wateropslag
  • gebiedsontwikkeling
  • hydrologie
  • ecologie
  • twente
  • water storage
  • area development
  • hydrology
  • ecology
  • twente
 6. Natuurontwikkeling in de Drentsche Aa : inrichtingsontwerp Smalbroekerloopje

  Auteurs:
  Gerritsen, R.
  Soort object:
  Bachelorscriptie
  Datum:
  2011
  Trefwoorden:
  • historische ecologie
  • ecohydrologie
  • ecologisch herstel
  • waterlopen
  • drenthe
  • historical ecology
  • ecohydrology
  • ecological restoration
  • streams
  • drenthe
 7. Eindinrichtingsplan slibdepot Drempt

  Auteurs:
  Gerritsen, J.; Delman, N.G.C.
  Soort object:
  Bachelorscriptie
  Datum:
  2011
  Trefwoorden:
  • baggerspeciedepots
  • landgebruiksplanning
  • ecohydrologie
  • achterhoek
  • hydrologie
  • spoil banks
  • land use planning
  • ecohydrology
  • achterhoek
  • hydrology
 8. De zuidelijke veenkoloniën

  Auteurs:
  Hartman, T.
  Soort object:
  Bachelorscriptie
  Datum:
  2012
  Trefwoorden:
  • veengronden
  • landschapsarchitectuur
  • gebiedsontwikkeling
  • grensgebieden
  • drenthe
  • nedersaksen
  • peat soils
  • landscape architecture
  • area development
  • frontier areas
  • drenthe
  • lower saxony
 9. Ingrediënten voor het ontwerpen van bedrijvencampussen

  Auteurs:
  Creemers, M.; Vilsteren, M. van; Wolbert, J.
  Soort object:
  Bachelorscriptie
  Datum:
  2011
  Trefwoorden:
  • bedrijventerreinen
  • landgebruik
  • gebruikswaarde
  • natuurwaarde
  • inventarisaties
  • business parks
  • land use
  • use value
  • natural value
  • inventories
 10. An overview of current water distribution system of Khawajazai canal (intake) in Goshta district of Nangarhar province, Afghanistan

  Auteurs:
  Mohmand, R.
  Soort object:
  Masterscriptie
  Datum:
  2011
  Trefwoorden:
  • irrigatie
  • waterbeheer
  • irrigatiekanalen
  • waterverdelingssystemen
  • participatie
  • afghanistan
  • irrigation
  • water management
  • irrigation channels
  • water distribution systems
  • participation
  • afghanistan
RSS

Filter

Organisatie

Soort object

Datum

Rol

Auteur

Taal