Zoekresultaten

 1. Inrichtingsadvies voor Leyerweerdslanden en Exosche Aa : onderdeel van de herinrichting van de Regge te Overijssel

  Auteurs:
  Bekker, W.; Gilissen, R.
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • waterlopen
  • regionale planning
  • belemmerde afwatering
  • agrohydrologie
  • bodem
  • flora
  • landgebruik
  • salland
  • streams
  • regional planning
  • impeded drainage
  • agrohydrology
  • soil
  • flora
  • land use
  • salland
 2. De ruimtelijke en functionele verankering van hoogstedelijke parken in Amsterdam ontwerpend onderzoek

  Auteurs:
  Bonth, M. de; Wittenboer, S. van den
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • stadsparken
  • openbaar groen
  • landschapsarchitectuur
  • open ruimten
  • stadsomgeving
  • inventarisaties
  • amsterdam
  • urban parks
  • public green areas
  • landscape architecture
  • open spaces
  • urban environment
  • inventories
  • amsterdam
 3. Rivierzones bij kleine nederzettingen : onderzoek naar de relatie tussen nederzetting en rivier

  Auteurs:
  Eiting, J.; Lempsink, S.; Nillessen, J.
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • regionale planning
  • landschapsarchitectuur
  • ijssel
  • stedelijke planning
  • historische geografie
  • dijken
  • overijssel
  • regional planning
  • landscape architecture
  • river ijssel
  • urban planning
  • historical geography
  • dykes
  • overijssel
 4. Hoogteverschillen : de effecten van hoogteverschillen & ontwerpmiddelen

  Auteurs:
  Wal, F. van der; Vonk, J.; Keijzer, A.
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • tuinarchitectuur
  • hoogteligging
  • openbare parken
  • stadsomgeving
  • zeeuwse eilanden
  • garden architecture
  • altitude
  • public parks
  • urban environment
  • zeeuwse eilanden
 5. Adaptation to saline intrusion of the groundwater in the coastal area of Vĩnh Châu

  Auteurs:
  Hagenvoort, J.
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • kustgebieden
  • delta's
  • grondwaterwinning
  • grondwaterstand
  • klimaatverandering
  • zout water
  • zoutgehalte
  • vietnam
  • coastal areas
  • deltas
  • groundwater extraction
  • groundwater level
  • climatic change
  • saline water
  • salinity
  • vietnam
 6. De Amstelscheg : een toegankelijk landschap

  Auteurs:
  Tijs, M.
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • ecologische hoofdstructuur
  • polders
  • stadsrandgebieden
  • groene zones
  • landschap
  • veenweiden
  • landgebruik
  • recreatie
  • landschapsplanning
  • amsterdam
  • ecological network
  • polders
  • urban hinterland
  • green belts
  • landscape
  • peat grasslands
  • land use
  • recreation
  • landscape planning
  • amsterdam
 7. Inpassing van stedelijke uitloopfuncties in overgangszones : een onderzoek naar de inpassingsprincipes voor stedelijke uitloopfuncties in overgangszones van stad naar veenweidegebied of droogmakerij, waarbij het landschap beleefbaar blijft

  Auteurs:
  Rijpert, J.; Tijs, M.; Scharff, J.
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • landgebruiksplanning
  • landinrichting
  • ruimtelijke ordening
  • landschapsarchitectuur
  • stadsrandgebieden
  • groene hart
  • veenweiden
  • zuid-holland
  • land use planning
  • land development
  • physical planning
  • landscape architecture
  • urban hinterland
  • groene hart
  • peat grasslands
  • zuid-holland
 8. De IJsseldijk : IJsselmuiden verbonden met de IJssel

  Auteurs:
  Lempsink, S.
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • hoogwaterbeheersing
  • woningbouw
  • landschapsarchitectuur
  • dijken
  • overijssel
  • flood control
  • house building
  • landscape architecture
  • dykes
  • overijssel
 9. Haalbare doelen voor N en P in niet-KRW wateren

  Auteurs:
  Dijck, R.M.I. van
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • waterkwaliteit
  • oppervlaktewater
  • stikstof
  • fosfor
  • kaderrichtlijn water
  • landgebruik
  • midden-limburg
  • de peel
  • water quality
  • surface water
  • nitrogen
  • phosphorus
  • water framework directive
  • land use
  • midden-limburg
  • de peel
 10. Spiegel van de Mars : de transformatie van een uniek uiterwaardengebied in Zutphen : masterplan en deeluitwerking

  Auteurs:
  Hensen, V.
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • stedelijke planning
  • landschapsplanning
  • bedrijventerreinen
  • woningbouw
  • uiterwaarden
  • landschap
  • achterhoek
  • urban planning
  • landscape planning
  • business parks
  • house building
  • river forelands
  • landscape
  • achterhoek
RSS

Filter

Rol

Soort object

Datum

Organisatie

Auteur

Taal