Zoekresultaten

 1. Inrichtingsplan Roode Brand : eindrapport

  Auteurs:
  Sinnema, P.; Habing, S.; Bouman, P.
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2014
  Trefwoorden:
  • beekdalen
  • waterbeheer
  • landgebruik
  • bodem
  • flora
  • fauna
  • landschap
  • natuurontwikkeling
  • drenthe
  • brook valleys
  • water management
  • land use
  • soil
  • flora
  • fauna
  • landscape
  • nature development
  • drenthe
 2. A study to determine the soil moisture and temperature dynamics : in the Baakse Beek-Veengoot catchment

  Auteurs:
  Zou, Y.
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2012
  Trefwoorden:
  • hydrologie van stroomgebieden
  • waterbeheer
  • bodemwater
  • grondwater
  • meteorologische factoren
  • modellen
  • bodemtemperatuur
  • achterhoek
  • gelderland
  • catchment hydrology
  • water management
  • soil water
  • groundwater
  • meteorological factors
  • models
  • soil temperature
  • achterhoek
  • gelderland
 3. Zebra's en damborden

  Auteurs:
  Ooijen, T. van; Dalen, M. van
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2012
  Trefwoorden:
  • dijken
  • kwel
  • zand
  • hoogwaterbeheersing
  • waterbeheer
  • gelderland
  • dykes
  • seepage
  • sand
  • flood control
  • water management
  • gelderland
 4. Water heeft de toekomst! : jouw toekomst? : hoe jongeren kiezen voor een wateropleiding..

  Auteurs:
  Berden, W.
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2011
  Trefwoorden:
  • beroepsopleiding (hoger)
  • waterbeheer
  • vragenlijsten
  • professional education
  • water management
  • questionnaires
 5. Kennis van kennis : een onderzoek naar de praktische toepasbaarheid van kennismanagement bij Waterschap Roer en Overmaas

  Auteurs:
  Geurts, P.
  Soort object:
  Master thesis
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • kennismanagement
  • informatiebehoeften
  • waterbeheer
  • waterschappen
  • nederland
  • knowledge management
  • information needs
  • water management
  • polder boards
  • netherlands
 6. Het Oosterduinse Meer : afstudeeronderzoek naar potentiële maatregelen tegen blauwalg in het Oosterduinse Meer

  Auteurs:
  Kort, A.; Leibbrand, R.
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • plassen
  • zwemwater
  • waterkwaliteit
  • waterbeheer
  • zuid-holland
  • ponds
  • swimming water
  • water quality
  • water management
  • zuid-holland
 7. The applicability of groundwater footprint in the plain area of Shijiazhuang, China

  Auteurs:
  Chen, Y.
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • waterbeheer
  • stedelijke gebieden
  • grondwaterwinning
  • grondwaterstand
  • china
  • water management
  • urban areas
  • groundwater extraction
  • groundwater level
  • china
 8. Baten van ambitieniveaus in de watervisie van Arkel : een onderzoek naar de kosten en baten van duurzame maatregelen in de ruimtelijke ordening van Arkel, onderverdeeld in verschillende ambitieniveaus

  Auteurs:
  Veldhuizen, M. van
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2012
  Trefwoorden:
  • waterbeheer
  • kosten
  • duurzaamheid (sustainability)
  • stedelijke planning
  • alblasserwaard
  • zuid-holland
  • water management
  • costs
  • sustainability
  • urban planning
  • alblasserwaard
  • zuid-holland
 9. Bomen op dakparken : "wat is de optimale groeiplaatsinrichting voor bomen in dakparken met een kunstmatige waterstand?’"

  Auteurs:
  Geurts, R.; Ommeren, W. van
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • groene daken
  • bomen
  • openbaar groen
  • parken
  • hydrologie
  • waterbeheer
  • groeiplaatseisen
  • green roofs
  • trees
  • public green areas
  • parks
  • hydrology
  • water management
  • site requirements
 10. De Amerongerwetering : een detailstudie met SOBEK channel flow

  Auteurs:
  Kort, J.W.
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2010
  Trefwoorden:
  • waterbeheer
  • waterlopen
  • afvalwater
  • neerslag
  • capaciteit
  • stedelijke gebieden
  • utrechtse heuvelrug
  • water management
  • streams
  • waste water
  • precipitation
  • capacity
  • urban areas
  • utrechtse heuvelrug
RSS