Zoekresultaten

 1. Ontwerp bufferzones Zwolle-Hasselt-Genemuiden : “De polder als natuurpark”

  Auteurs:
  Janssen, D.
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2008
  Trefwoorden:
  • regionale planning
  • landschap
  • landgebruiksplanning
  • overijssel
  • regional planning
  • landscape
  • land use planning
  • overijssel
 2. Bron van energie : gebiedsontwikkeling Essent

  Auteurs:
  Mulder, S.
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2008
  Trefwoorden:
  • regionale planning
  • landschap
  • landschapsarchitectuur
  • industrieterreinen
  • stadsrandgebieden
  • overijssel
  • regional planning
  • landscape
  • landscape architecture
  • industrial sites
  • urban hinterland
  • overijssel
 3. Inrichtingsplan Coelhorst, gelegen bij Amersfoort : "waar naartoe met de Coelhorsterwetering?"

  Auteurs:
  Buurman, T.; Groenewegen, A.; Vor, W. de
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2009
  Trefwoorden:
  • landgoederen
  • regionale planning
  • landschap
  • recreatie
  • cultuurlandschap
  • utrecht
  • estates
  • regional planning
  • landscape
  • recreation
  • cultural landscape
  • utrecht
  Waardering:
  2 Sterren (1)
 4. Partyscapes : festivalterreinen in het landschap

  Auteurs:
  Looman, K.; Schaap, J.; Ruijter, N. de
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2010
  Trefwoorden:
  • landschap
  • landgebruik
  • landschapsarchitectuur
  • festivals
  • midden-limburg
  • landscape
  • land use
  • landscape architecture
  • festivals
  • midden-limburg
 5. Landgoed Larenstein als bijdrage aan competentiegericht opleiden binnen VHL

  Auteurs:
  Schavemaker, N.
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2011
  Trefwoorden:
  • landgoederen
  • hoger onderwijs
  • vaardigheidsonderwijs
  • landschap
  • landschapsbeleving
  • gelderland
  • estates
  • higher education
  • competency based education
  • landscape
  • landscape experience
  • gelderland
 6. Glasheldere fietsroutes : inrichtingsprincipes voor kwalitatief hoogwaardige fietsroutes door een glastuinbouwgebied

  Auteurs:
  Bos, K.; Kools, J.; Meij, J. van der
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2010
  Trefwoorden:
  • openluchtrecreatie
  • fietsen
  • regionale planning
  • landschap
  • kwaliteit
  • glastuinbouw
  • outdoor recreation
  • bicycling
  • regional planning
  • landscape
  • quality
  • greenhouse horticulture
 7. Een zoektocht naar ruimte : een onderzoek naar de inpassing van bebouwing in open landschappen

  Auteurs:
  Bos, R.; Fernhout, D.; Veldhuizen, M. van
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2010
  Trefwoorden:
  • landschapsarchitectuur
  • ontwerp
  • polders
  • landschap
  • landscape architecture
  • design
  • polders
  • landscape
  Waardering:
  2 Sterren (1)
 8. Waterbergen in het vlakke land : de invloed van waterberging op het landschap van Polder Mastenbroek

  Auteurs:
  Roemberg, S. van; Buizer, J.D.
  Soort object:
  Other
  Datum:
  2007
  Trefwoorden:
  • landschap
  • wateropslag
  • landschapsarchitectuur
  • waterbeheer
  • wateraanvoer
  • overijssel
  • landscape
  • water storage
  • landscape architecture
  • water management
  • water advance
  • overijssel
 9. Meerwaarde bedrijventerreinen : een onderzoek naar landschappelijke inpassing van monofunctionele bedrijventerreinen in een kleinschalig landschap

  Auteurs:
  Smulders, Y.; Stoop, M.; Weeterings, L.
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2010
  Trefwoorden:
  • landschap
  • bedrijventerreinen
  • landschapsplanning
  • landschapsbeleving
  • landscape
  • business parks
  • landscape planning
  • landscape experience
 10. Groenverbindingen bouwen : wat maakt deze schakel tussen stad en land

  Auteurs:
  Loop, J.C.A. van der; Mestrom, S.M.; Vermeulen, M.F.T.
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2010
  Trefwoorden:
  • landschap
  • openluchtrecreatie
  • landgebruiksplanning
  • ruimtelijke ordening
  • nederland
  • stedelijke gebieden
  • platteland
  • relaties tussen stad en platteland
  • natuurbeheer
  • natuurontwikkeling
  • omgevingspsychologie
  • landschapsbeleving
  • landscape
  • outdoor recreation
  • land use planning
  • physical planning
  • netherlands
  • urban areas
  • rural areas
  • rural urban relations
  • nature management
  • nature development
  • environmental psychology
  • landscape experience
RSS