Zoekresultaten

 1. De Amstelscheg : een toegankelijk landschap

  Auteurs:
  Tijs, M.
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • ecologische hoofdstructuur
  • polders
  • stadsrandgebieden
  • groene zones
  • landschap
  • veenweiden
  • landgebruik
  • recreatie
  • landschapsplanning
  • amsterdam
  • ecological network
  • polders
  • urban hinterland
  • green belts
  • landscape
  • peat grasslands
  • land use
  • recreation
  • landscape planning
  • amsterdam
 2. Spiegel van de Mars : de transformatie van een uniek uiterwaardengebied in Zutphen : masterplan en deeluitwerking

  Auteurs:
  Hensen, V.
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2013
  Trefwoorden:
  • stedelijke planning
  • landschapsplanning
  • bedrijventerreinen
  • woningbouw
  • uiterwaarden
  • landschap
  • achterhoek
  • urban planning
  • landscape planning
  • business parks
  • house building
  • river forelands
  • landscape
  • achterhoek
 3. Nederlandse forten komen tot leven! : onderzoek rondom functieveranderingen van forten

  Auteurs:
  Eikelboom, J.; Graaf, A. van der; Schotanus, M.
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2010
  Trefwoorden:
  • landschap
  • fortificatie
  • militaire gebieden
  • recreatie
  • ecologie
  • landscape
  • fortification
  • military areas
  • recreation
  • ecology
 4. Functieverandering op zijn plaats? : een analyse van functieverandering in de Achterhoek

  Auteurs:
  Hoekstra, R.; Lenderink, H.
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2010
  Trefwoorden:
  • zandgronden
  • landgebruik
  • boerderijen
  • landschap
  • reconstructie
  • woningbouw
  • achterhoek
  • sandy soils
  • land use
  • farm dwellings
  • landscape
  • reconstruction
  • house building
  • achterhoek
 5. Versterking van de dracht en biodiversiteit ten behoeve van de (wilde) bij : St. Isidorushoeve e.o. : eindrapport

  Auteurs:
  Boekel, M. van
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2012
  Trefwoorden:
  • apidae
  • honingbijen
  • bijenweide
  • biodiversiteit
  • landschap
  • landschapselementen
  • ontwerp
  • herstel
  • twente
  • drachtplanten
  • apidae
  • honey bees
  • honey bee forage
  • biodiversity
  • landscape
  • landscape elements
  • design
  • rehabilitation
  • twente
  • pollen plants
 6. De doorlatende polderstad : ontwerp voor de uitbreiding van Weesp in de Bloemendalerpolder

  Auteurs:
  Hove, J. ten
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2010
  Trefwoorden:
  • landgebruiksplanning
  • polders
  • recreatie
  • landschap
  • woningen
  • stedelijke planning
  • noord-holland
  • land use planning
  • polders
  • recreation
  • landscape
  • dwellings
  • urban planning
  • noord-holland
 7. Glasheldere fietsroutes : inrichtingsprincipes voor kwalitatief hoogwaardige fietsroutes door een glastuinbouwgebied

  Auteurs:
  Bos, K.; Kools, J.; Meij, J. van der
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2010
  Trefwoorden:
  • openluchtrecreatie
  • fietsen
  • regionale planning
  • landschap
  • kwaliteit
  • glastuinbouw
  • outdoor recreation
  • bicycling
  • regional planning
  • landscape
  • quality
  • greenhouse horticulture
 8. Meerwaarde bedrijventerreinen : een onderzoek naar landschappelijke inpassing van monofunctionele bedrijventerreinen in een kleinschalig landschap

  Auteurs:
  Smulders, Y.; Stoop, M.; Weeterings, L.
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2010
  Trefwoorden:
  • landschap
  • bedrijventerreinen
  • landschapsplanning
  • landschapsbeleving
  • landscape
  • business parks
  • landscape planning
  • landscape experience
 9. Water, de levensader : gebiedsontwikkelingsplan Noordoostpolder

  Auteurs:
  Riel, I. van
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2010
  Trefwoorden:
  • landschap
  • regionale planning
  • hydrologie
  • bodem
  • gebiedsontwikkeling
  • noordoostpolder
  • noordwest-overijssel
  • landscape
  • regional planning
  • hydrology
  • soil
  • area development
  • noordoostpolder
  • noordwest-overijssel
 10. Bron van energie : gebiedsontwikkeling Essent

  Auteurs:
  Mulder, S.
  Soort object:
  Bachelor thesis
  Datum:
  2008
  Trefwoorden:
  • regionale planning
  • landschap
  • landschapsarchitectuur
  • industrieterreinen
  • stadsrandgebieden
  • overijssel
  • regional planning
  • landscape
  • landscape architecture
  • industrial sites
  • urban hinterland
  • overijssel
RSS